UPC, Leeuwarden


De nieuwbouw voor UPC in Leeuwarden betreft een kantoor met callcenter van ca. 8.000 m2. Het gebouw is flexibel van opzet, de functies callcenter en kantoor zijn overal in het gebouw mogelijk. Triodos heeft bij de ontwikkeling hoge duurzaamheidsambities gesteld: het energiegebruik dient minimaal 35% lager te liggen dan vereist volgens bouwbesluit, tevens dient het gebouw een BREEAM Excellent certificaat te krijgen.

Het gebouw kenmerkt zich door twee grote atria waar omheen de kantoorvleugels/callcenters zijn geprojecteerd. Het atrium dient als verkleining van de bouwkundige schil, om zo transmissieverliezen te beperken, alsmede voor optimale daglicht toetreding. Het atrium is een bufferzone tussen kantoor en buiten, en wordt met name geklimatiseerd door ventilatielucht over te storten vanuit het kantoor/callcenter. Actieve klimatisering van het atrium vindt slechts minimaal plaats via vloerverwarming/koeling. Reductie van het elektriciteitsverbruik wordt gerealiseerd door een geoptimaliseerd werkplekverlichtingsontwerp met een laag verlichtingsvermogen (gemiddeld 6W/m2), een groot percentage aan daglichtgeregelde armaturen (de eerste twee rijen aan raam- en atriumzijde) en aanwezigheidsdetectie. Het gebouw wordt geklimatiseerd door een klimaatplafond met lokale na-regeling.

Warmte- en koude wordt opgewekt door een lokaal energieopslagsysteem met warmtepompen en door gebruik te maken van oppervlakte water vanuit de Harlinger Trekvaart die voor het gebouw langs loopt. Met name in de winter en in het voorseizoen wordt de gehele koelvraag door de Harlinger Trekvaart geleverd, in de zomer en het naseizoen (wanneer de temperatuur van de Harlinger Trekvaart te hoog is) met name door het energieopslagsysteem. Warmte wordt voornamelijk geleverd door de warmtepompen. Op het dak van het gebouw is een pergolaconstructie voorzien waarop mono kristallijne PV panelen komen te liggen, die circa 15 tot 20% van de elektriciteitsbehoefte van het gebouw opwekken.

Het BREEAM Excellent ontwerpcertificaat is reeds behaald.