TNT Center, Hoofddorp


De nieuwbouw voor TNT in Hoofddorp, het eerste TNT GreenOffice is een kantoor van ca 17.500 m2 op een half verdiepte parkeergarage. Het gebouw is ontwikkeld door de combinatie OVG en Triodos. Bijzonder is dat deze combinatie het gebouw na oplevering ook exploiteert voor een periode van minimaal 10 jaar. Deerns is door OVG bij het project betrokken omdat zij in staat werden geacht de zeer hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid voor het project te realiseren. Deze ambities vertaalden zich in een te behalen LEED Platinum eis en een te behalen Greencalc+ van 1011 punten, waarmee het gebouw veruit het best scorende gebouw van Nederland is. 

Installatietechnische bijzonderheden:

  • Het gebouw kenmerkt zich door het grote atrium waar de kantoorvleugels omheen zijn geprojecteerd. Het atrium dient als verkleining van de bouwkundige schil, om zo transmissieverliezen te beperken. Het atrium is een bufferzone tussen kantoor en buiten, en wordt met name geklimatiseerd door ventilatielucht, over te storten vanuit het kantoor. Actieve klimatisering van het atrium vindt slechts minimaal plaats via vloerverwarming/koeling.
  • Verdere reductie van de transmissieverliezen uit de kantoren vindt plaats door middel van een mossedum dak.
  • Reductie van het elektriciteitsverbruik wordt gerealiseerd door een geoptimaliseerd verlichtingsontwerp met een laag verlichtingsvermogen (gemiddeld 8W/m2), een groot percentage aan daglichtgeregelde armaturen (de eerste twee rijen aan raam- en atriumzijde) en aanwezigheidsdetectie.
  • Het gebouw wordt geklimatiseerd door een klimaatplafond met een lokale regeling.

  • Warmte en koude wordt opgewekt door een lokaal energieopslagsysteem met warmtepompen.

  • Warm tapwater wordt grotendeels opgewekt door een zonneboiler.

  • Alle elektriciteit, zowel gebouwgebonden als procesgebonden, wordt over het jaar gezien opgewekt door een BIO WKK (250kWe/ 330kWth). Tevens is onderzoek gedaan naar alternatieven (PV/wind). De warmte uit de BIO WKK wordt gebruikt voor ruimteverwarming van omliggende gebouwen die (kort) na het Greenoffice worden gerealiseerd.