ROC Twente, Hengelo


Nieuwbouw, met behoud van een monumentale voormalige fabriekshal waarin bijeenkomsten en dergelijke kunnen worden gehouden te handhaven en te gebruiken als gemeenschappelijke ruimte.

Het gebouw (4 lagen) bestaat uit twee delen aan weerszijden van de fabriekshal. In het eerste deel vindt men het theoriegedeelte; een transparant en open gebouw. In het tweede deel zijn de praktijkfuncties gevestigd (motorvoertuigentechniek, houtbewerking etc.). Dit deel straalt meer massiviteit uit.

Het gehele gebouw is voorzien van natuurlijke toevoerventilatie. De afvoer geschiedt ten dele natuurlijk via thermische trek door zonneschoorstenen. Daar waar mechanisch wordt geventileerd, wordt de warmte uit de afvoerlucht onttrokken door een warmtepomp, en wordt op deze wijze een zeer efficiënt verwarmingssysteem verkregen.

Verwarmd en gekoeld wordt er door middel van betonkernactivering. Hiermee wordt in het gehele gebouw een stabiel klimaat gerealiseerd, wat in combinatie met de natuurlijke toevoerventilatie tot een zeer hoge mate van flexibiliteit leidt.

De voormalige fabriekshal is voorzien van een rookbeheersingssysteem.