ROC Postjesweg - Het Sieraad, Amsterdam


In het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes staat al ruim tachtig jaar een markant gebouw. Het gebouw is tussen 1921 en 1923 gerealiseerd als 4e Ambachtsschool en heeft van 1989 tot 2002 als Edelsmedenschool gefunctioneerd. In 2002 is het pand vrij gekomen voor herbestemming en kreeg het de status van Rijksmonument. Woningbouwvereniging Ymere kocht het pand en zette in samenwerking met het ROC Amsterdam en het stadsdeel de restauratie in gang.

Met de restauratie wordt een meer openbare functie van het gebouw nagestreefd. In het gebouw zijn naast broedplaatsen voor kunstenaars en bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers een aantal belangrijke publieke ondernemingen gehuisvest, zoals het ROC voor volwassenenonderwijs en de musicalschool van Frank Sanders. Daarnaast wordt het atrium en het auditorium gebruikt voor publiekstoegankelijke tentoonstellingen en evenementen en is er in het souterrain en op de begane grond een Grand café/restaurant gevestigd.

Een bijzonder aspect is het atrium. De binnenplaats is bij de renovatie voorzien van een overkapping. De kapconstructie kon niet rusten op de binnengevels waardoor er een constructief fraai vormgegeven transparante overkapping is ontworpen. De huidige regelgeving en wensen ten aanzien van binnenklimaat hebben geleid tot interessante oplossingen voor sprinkler- en luchtbehandelingsinstallaties. Loze ruimten in gangplafonds en ruimten boven trappenhuizen zijn benut voor kanalen en installatie-units.

Als rijksmonument is er zeer zorgvuldig omgesprongen met historische elementen. Er zijn zelfs enkele niet meer aanwezige elementen via fotomateriaal opnieuw gemaakt en aangebracht, zoals armaturen en hekwerken. Door de mix van functies en de meerdere gebruikers van het complex is de organisatie een belangrijk aandachtspunt geweest.