Politieacademie Apeldoorn


Renovatie van een rijksmonument van de Politieacademie.

Dit voormalige klooster is een zeer karakteristiek monumentaal gebouw. Het is geheel gerenoveerd en er is een deel nieuw gebouwd. Het gebouw dient als concern locatie voor de opleidingen voor politieonderwijs in Nederland. In het gebouw zijn diverse onderwijsruimten, kantoorruimten, een schietkamer en oefenruimte opgenomen.

Veel aandacht is besteed aan de integratie van technische installaties en de bijzondere architectuur. In het hart van het gebouw is een groot atrium gerealiseerd.

Energetisch is gekozen voor een uiterst sober doch doelmatig energieconcept waarbij gebruik gemaakt wordt van de fysische kwaliteit van de bestaande buitengevel. Door een overdrukinstallatie toe te passen wordt de gevel in feite gebruikt en wordt geen tocht ondervonden. Het atrium in het hart van het gebouw draagt bij aan de compactheid van het gebouw en zorgt voor zachte overgangen van buiten naar binnen. Dit in combinatie met een lange termijn energieopslag in de bodem levert een zeer goede energieprestatie op.

Het gebouw bestaat uit ongeïsoleerde gevels, enkel glas in stalen kozijnen en hoge ruimtes. Gezien de bouwkundige uitgangspunten is voorgesteld om te werken met een overdrukventilatie-systeem, aangevuld met lokale verwarming. Op die manier wordt de infiltratie naar binnen van koude lucht tegengegaan. Door het toepassen van een voorzetraam wordt ook de koudestraling tegengaan. Bij het overdruksysteem wordt verse lucht mechanisch en in overdruk in het gebouw gebracht. Deze lucht gaat vervolgens op natuurlijke wijze naar buiten door speciaal ontwikkelde roosters in de gevel. De porositeit van de gevel speelt daarin ook een rol.

Het klimaatconcept levert zowel kostenbesparingen (geen retourkanalen, geen afzuigventilator, minder isolatie) als energiebesparing (geen afzuigventilatorenergie, geen infiltratieverliezen) op. Om te onderzoeken wat de invloed is van de winddruk op de gevels en de verdeling van de wind op het gebouw zijn CFD-berekeningen uitgevoerd. Verschillende detailoplossingen zijn hierbij gesimuleerd om te onderzoeken wat de beste oplossing voor het concept is.