Nieuwbouw Brandweerkazerne Leeuwarden


BdG Architecten heeft voor de brandweer in Leeuwarden een compacte kazerne ontworpen, die bovendien bijzonder duurzaam in energieverbruik is. Uitgangspunt voor het ontwerp was dat de brandweer tijdens de uitvoering van de nieuwbouw kon blijven functioneren in een deel van het bestaande gebouw. De bestaande oefentoren is daarbij ook behouden. De begane grond bestaat voornamelijk uit de remise, kleedruimten en werkplaatsen. De verdieping met kantoorfuncties is georganiseerd rondom een transparante sportruimte annex bijeenkomstruimte. Dit levert fraaie doorzichten op richting andere ruimten. Aan de noordzijde liggen de verblijven van de 24-uursdienst. Het ontwerp is duurzaam en haalt een GreenCalc+ score van maar liefst 254. Ook scoort het gebouw een Very Good klassering binnen BREEAM-NL.

Context van het project

Gelet op het ambitieniveau, ingegeven door een gewenste GreenCalc+ score van 250, is voor de klimaatinstallaties gekozen voor laag temperatuursystemen bestaande uit een combinatie van vloerverwarming en vloerkoeling.

De basis qua warmteopwekking wordt gelegd met een gesloten bodemwisselaar in combinatie met een warmtepomp, aangevuld met een CV-ketel. Met de bodemwisselaar en de warmtepomp bestaat ook de mogelijkheid om in de zomerperiode koude op te wekken en via de vloerkoeling het gebouw van koeling te voorzien.

De mechanische ventilatie is voorzien van elektrische naverwarming. De benodigde energie wordt met PV-cellen op het dak opgewekt.

Met betrekking tot de elektrotechnische installaties vergen vooral de koppelingen met de specifieke brandweerinstallaties extra aandacht en overleg. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan aansluitingen met de brandweerwagens die bij uitruk automatisch ontgrendelen, roldeursturingen, automatische verlichtingsschakeling van binnenverlichting en van verkeerslichten.

Rol van Deerns

Deerns heeft de werktuigbouwkundige, regeltechnische en elektrotechnische installaties ontworpen. Evenals de transportinstallaties.