Jaap Eden IJsbanen


In samenwerking met Eneco heeft Deerns een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het realiseren van een restwarmtenet voor diverse woonwijken in Amsterdam op basis van restwarmte van de Jaap Eden IJsbanen.

Context van het project

De Jaap Eden IJsbanen heeft sinds enkele jaren een actief beleid om te verduurzamen. Na het afronden van de eerste initiatieven was er aanleiding om op grotere schaal te kijken naar de verduurzamingsmogelijkheden. In samenwerking met Eneco heeft Deerns een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de restwarmte van de ijsbaan in te zetten voor warmte ten behoeve van de aanliggende woonwijken.

Uit de technische analyse is gebleken dat het mogelijk is de naastgelegen wijken te voorzien van warmte. Het energienet bevat een distributiesysteem en een (hogetemperatuur-) opslagsysteem onder de grond. De terugverdientijd bleek commercieel niet onaantrekkelijk.

Vanwege de risico’s ten aanzien van de woningbouw in de huidige markt is het plan nog niet verder ontwikkeld dan de huidige haalbaarheidsstudie.

Rol van Deerns

Deerns is verantwoordelijk geweest voor de technische en financiële analyse van het plan. Daarnaast is er een subsidie aangevraagd en toegekend in de vorm van een “Green Deal” om het project mede mogelijk te maken.