High Tech Campus Eindhoven


Nieuwbouw en renovatie diverse gebouwen op de High Tech Campus Eindhoven. Onder andere diverse kantoren voor software-ontwikkeling, cleanrooms, laboratoria, werkplaatsen en parkeergarages. Realisatie van een opslagsysteem voor warmte en koude in de bodem.

De campus werd in meerdere fasen ontwikkeld. Voor alle gebouwen zijn veel maatregelen genomen om het energiegebruik laag te houden, zowel bouwkundig als installatietechnisch (EPN is lager dan 1,2). Centrale energievoorziening door middel van lange termijn energieopslag (20 bronnen). Het systeem bestaat uit een twintigtal bronnen en een terreinleidingnet. Middels dit terreinleidingnet wordt circa 200.000 m² BVO aan gebouwen met elkaar en met de bronnen verbonden. In de zomer onttrekken de gebouwen koude uit de bodem voor de noodzakelijke koeling. In de winter onttrekken de gebouwen warmte uit de bodem voor de noodzakelijke verwarming.

Het bijzondere aan de installatie is de grootschaligheid. Bij oplevering is KWO PHTC een van de grootste energieopslag projecten van Nederland. Het totale systeem heeft een piekvermogen van 15MW. De maximaal te verpompen waterhoeveelheid zal 3 miljoen per jaar bedragen. Daar de opslag zich in een waterwingebied bevindt, was vergunningtechnisch een speciaal monitorprogramma noodzakelijk. Brabant Water is betrokken bij het beheer van de bronnen. Voor het hele complex is een scadasysteem ontwikkeld, om centraal de gebouwen te beheren.