Hermitage aan de Amstel, Amsterdam


Hermitage Amsterdam presenteert tijdelijke tentoonstellingen uit de rijke collectie van het moedermuseum in Rusland als aanvulling op het bestaande Nederlandse en Amsterdamse culturele aanbod. In 2004 is een klein deel van Verpleeghuis Amstelhof al in gebruik genomen als museum en met succes, in dat jaar hebben 180.000 mensen het museum bezocht. In 2009 heeft de Hermitage de gehele Amstelhof in gebruik genomen en ongeveer 300.000 bezoekers ontvangen. Tot de dag van vandaag stijgen de bezoekersaantallen van de Hermitage.

Het gebouw heeft twee vleugels met expositieruimten. Het carrévormig gebouw huisvest twee grote tentoonstellingsruimten die omringd worden door kabinetten. Tevens is voorzien in twee auditoria, een café-restaurant en diverse winkelruimten.

Beheersing van vocht en temperatuur zijn cruciaal voor de conservering van de kunstobjecten. Echter, door de wisselende invloeden van het klimaat en de grote bezoekersaantallen worden deze aspecten zwaar beïnvloed.

Deerns heeft een systeemconcept ontwikkeld op basis van een bezoekersvolgsysteem bestaande uit één buitenluchtkast, een ringleiding en diverse recirculatieluchtbehandelingskasten. Het klimaat wordt geregeld op basis van CO2-productie, vochtontwikkeling en temperatuurschommelingen in de expositieruimten op een zodanige wijze dat voldaan kan worden aan alle randvoorwaarden.

Ten aanzien van brand, inbraak en toegangsbeheer is een integraal veiligheidsplan opgesteld faciliterend aan de gebruiksmogelijkheden van het gebouw door de gebruiker.