De Wingerd, Damwoude


De Zorgcampus Damwoude wordt gevormd door de volgende instellingen:    

  • De Wingerd, school voor speciaal en voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen;   
  • It Lytshûs, dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen;
  • Woonvorm It Skoar, gezinsvervangend huis voor verstandelijk gehandicapte kinderen;
  • Een appartementencomplex voor zorgvragende senioren in een 1- of 2-persoonshuishouding.

De Wingerd is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De leeftijdsopbouw gaat van peuters tot achttienjarigen. De bestaande school uit 1971 voldeed niet meer aan de eisen. De nieuwe school is gebouwd in het weiland achter de bestaande school. Na realisatie werd de oude school afgebroken en op de vrijkomende plaats zijn zorgwoningen gebouwd. De school met de zorgwoningen worden tot een stedenbouwkundig geheel uitgewerkt tot de zorgcampus Damwoude.

De school is in één bouwlaag uitgevoerd. Het gebouw vroeg om bijzondere voorzieningen. Zo zijn een zwembad en specifieke therapieruimten onderdeel van het ontwerp.

Het energieniveau van de school is lager dan men verwacht van een vergelijkbare school. Er is voorzien in mechanische ventilatie, energiezuinige verlichting en vloerverwarming. Tijdens het ontwerptraject stond integraal ontwerpen centraal.