De Brug, Rotterdam


Het kantoor De Brug te Rotterdam is gebouwd boven bestaande bouwdelen van Unilever Bestfood Nederland aan de Nassaukade. Het gebouw rust op drie steunpunten, 25m boven het maaiveld. Het totale project bestaat naast De Brug ook uit een parkeerblok met kantoren en andere functies geïntegreerd. In het complex is Unilever Bestfood Nederland gevestigd. 

Het project De Brug wordt gekenmerkt door twee grote uitdagingen. Ten eerste is het door de vorm van het gebouw (rechthoekig ca.130 m x 32 m x 4 lagen) niet eenvoudig om de maximale flexibiliteit te halen. Het gebouw is zodanig ingedeeld dat moderne kantoorconcepten (vb. flexplekken, kantoortuinen, ontspanningsruimten, etc.) mogelijk zijn. Daartegenover biedt de vormgeving van het gebouw nieuwe mogelijkheden die bij een standaard gebouw niet aanwezig zijn.

De tweede uitdaging was om tijdens de uitvoering van het project het bedrijfsproces van de Unilever Bestfood Blue Band fabriek niet te verstoren. Dit werd gerealiseerd door het skelet in geconditioneerde omstandigheden op een werkplaats te laten prefabriceren. De Brug staat boven bestaande bedrijfspanden die tijdens de bouw in gebruik bleven.

Om te voorkomen dat de De Brug een kantoorkolos zou worden die de omgeving zou gaan domineren met zijn verschijning heeft JHK Architecten gekozen voor vergaande transparantie (glas en staal). De flexibiliteit van het interieur wordt bevorderd door minimale toepassing van binnenwanden in combinatie met koelplafonds. Passend bij de bedrijfsfilosofie van Unilever zijn de ruimtes open en bevorderen deze communicatie. Daglicht kan door de gevels tot diep in het complex doordringen. Een sparing die als een soort koker verticaal – van de eerste tot en met de vierde verdieping – dwars door het gebouw steekt, zorgt eveneens voor toetreding van daglicht. Dit alles maakt niet alleen de combinatie en architectuur innovatief, maar ook de kantooromgeving.

De gehele IFD-gedachte is doorgezet om in minder dan twaalf maanden 15.000 m2 van installaties te kunnen voorzien. De wens voor een grote mate van flexibiliteit en het nog niet kunnen of willen bepalen van de kantoorindelingen kon alleen worden opgelost door een installatie-indeling op basis van een grid-indeling, die de basis vormde voor het ontwerp van de installaties. Doordat het grid in een zeer vroeg stadium is vastgesteld, is er voor gekozen de elektra en bevestigingsvoorzieningen van alle installaties al in de staalbouw aan te brengen. Door de grote mate van repeteerwerk zijn de bevestigingsvoorzieningen in de prefabricagewerkplaats geheel op maat gemaakt. Door een goed doordachte werkvoorbereiding en het gebruikmaken van een speciaal door de montage ontwikkelde prefab mal zijn alle 20.000 bevestigingsvoorzieningen binnen minder dan tien weken aangebracht. Een besparing van 10% op het aantal montage-uren.

De gehele infrastructuur voor de voedingen van de lichtarmaturen aan het plafond is aangebracht in de ruwbouwfase van de staalconstructie. Groot voordeel van deze methode is dat de voedingskabels konden worden afgemonteerd in de canalures van de bovenliggende verdiepingen. Dit resulteerde in minder bekabeling, minder bevestigingsvoorzieningen, snellere montage en goede bescherming van de installaties, doordat er in een later stadium beton over zou worden gestort.

Om de flexibiliteit van elektravoedingen en data-aansluitingen te kunnen waarborgen, is gekozen voor een verhoogde vloer. Onder deze verhoogde vloer lopen in de lengterichting van het gebouw hoofdverdeelgoten, waar per 1,5 meter een kabeldoos is afgemonteerd. De aansluitingen worden benut voor het voeden van 400 multi-connectionboxen, die elk zijn voorzien van zeven data-aansluitingen en vier voedingen ten behoeve van randapparatuur.

Met De Brug wordt in hoge mate bijgedragen aan duurzaamheid door materiaalkeuzes en de maatregelen om energie te besparen. De gevels bestaan voor het overgrote deel uit HR++ glas. Het gecombineerde koelings- en verwarmingssysteem maakt gebruik van water uit de Maas, warmtepompen en ketels. Door toepassing van dit systeem blijft de ventilatiecapaciteit beperkt tot de puur verse lucht, terwijl de vloerconvectoren de koudeval langs de gevel voorkomen. Binnenwanden bestaan uit verplaatsbare systeemwanden die in principe om de 3,60 meter konden worden geplaatst. Iedere etage heeft twee sanitaire groepen. Voor het overige is de indeling aanzienlijk vrij.