British School of Amsterdam


'Deerns kwam steeds met goede oplossingen'

Bij de verbouwing van de voormalige gevangenis aan de Amsterdamse Havenstraat tot een moderne school met 1200 leerlingen staan twee grote uitdagingen centraal: hoe het oude gesloten gevangeniscomplex te transformeren in een duurzame, lichte en uitnodigende Frisse School, zonder het monumentale karakter wezenlijk aan te tasten? En: hoe de hoge ambities van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid, comfort, klimaat en functionaliteit waar te maken binnen de beperkingen van het oude gebouw en het budget?

Maximale flexibiliteit

In nauwe samenwerking met British School of Amsterdam (BSA) en de andere partijen in het projectteam ontwikkelde Deerns een technisch ontwerp dat recht doet aan zowel de wensen van de opdrachtgever als aan de monumentale waarde van het oude gevangeniscomplex. Er wordt ingezet op een zeer hoog kwaliteits-, comfort- en duurzaamheidsniveau en een maximale flexibiliteit, zodat ruimtes en functies later eenvoudig kunnen worden geïntegreerd en veranderd. Door het installatieontwerp af te stemmen op het bestaande gebouwgrid, hoeven de installaties bij latere wijzigingen niet ingrijpend te worden aangepast.

Gevangenismuren dienen als isolatie

BSA's hoge comfort- en duurzaamheidsambities (BREEAM NL Very Good) worden gerealiseerd met een geïntegreerd pakket aan slimme, praktische oplossingen dat is afgestemd op de unieke situatie. De gevraagde forse energie- en CO2-besparingen worden vooral bereikt door gebruik te maken van de bestaande gebouwkwaliteiten, zoals de dikke gevangenismuren die als isolatie en warmtebuffer fungeren. Daarnaast houden verwarmingselementen aan de gevel koudestraling tegen en voorkomt een goede kier- en naaddichting tocht en warmteverlies.

Fijnstof en verkeerslawaai worden buiten gehouden door ventilatie met gefilterde buitenlucht en speciale voorzetramen. In de sportzaal minimaliseren zwevende vloeren de geluidsoverlast in de leslokalen eronder. En op de begane grond komen dampopen materialen, zodat het vocht weg kan zonder schade aan te richten.

Leidingen prominent in het zicht

Bij het inpassen van de installaties, leidingen en kabelgoten maakt Deerns eveneens doordacht gebruik van de bestaande mogelijkheden. Omdat er geen ruimte is voor een centraal klimaatsysteem, wordt het klimaat decentraal geregeld vanuit tien luchtbehandelingskasten, verdeeld over de loze ruimtes boven de verdiepingen. De kasten staan dus niet op het dak, wat het monumentale aanzicht van het complex enorm zou aantasten.

Op andere plekken komt de techniek juist prominent in het zicht. De industriële aanblik van leidingen en kabelgoten sluit aan op het bestaande leidingwerk en het sobere, functionele karakter van het gevangenisgebouw. Bovendien wordt zo voorkomen dat het gebouw 'een museum' wordt.

'Bereid om te geven en nemen'

Bij het ontwerpen voor de transformatie komt het vooral aan op een goede samenwerking en afstemming: Architect Evelien van Beek van Atelier PRO: "Dat gaat hier hartstikke goed. Deerns komt steeds met goede oplossingen, die het keurig in 3D presenteert, zodat iedereen ze goed kan bekijken. Dat is super." Projectdirecteur Fred Gansevoort: "Iedereen komt met ideeën en is bereid om te geven en te nemen. Dan blijkt maar weer: als de druk hoog genoeg is, komen de oplossingen vanzelf op tafel."