Brandweerkazerne Emmen


De nieuwe kazerne bestaat uit een kantoorgedeelte, slaapruimten en stallingsruimte met diverse werkplaatsen. Het Nederlandse architectenbureau BDG Architecten Ingenieurs uit Zwolle tekent voor het bouwkundig ontwerp.

De architect heeft gekozen voor een T-vormig gebouw waarbij in de hoofdvleugel (twee bouwlagen) de uitrukgarages en de kantoren zijn geprojecteerd. Onder een hoek daarop staat een vleugel waarin onderhoudswerkplaatsen voor de voertuigen, magazijnen, droogruimtes etc. worden ondergebracht. In deze vleugel staan ook de energievoorzieningen gepland.

Gelet op het feit dat het gebouw een 24-uurs bedrijfsvoering kent en de benodigde aandacht aan duurzaam bouwen moet worden besteed, is voor de verwarmingsinstallaties gekozen voor laag temperatuursystemen bestaande uit een combinatie van betonkernactivering en vloerverwarming. Qua warmteopwekking is een warmtepomp voorzien, aangevuld met een micro-WKK en CV-ketels. Met de warmtepomp bestaat dan ook de mogelijkheid om in de zomerperiode koude op te wekken en via de betonkernactivering het gebouw in enige mate van koeling te voorzien.

Met betrekking tot de elektrotechnische installaties vergen met name de koppelingen met de specifieke brandweerinstallaties extra aandacht en overleg. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan de aansluitingen met de brandweerwagens die bij uitruk automatisch ontgrendelen, roldeursturingen, automatische verlichtingsschakeling van binnenverlichting en van de verkeerslichten etc.

De volgende maatregelen zijn genomen op het gebied van duurzaam bouwen:

  • Warmtepompinstallatie met bodemcollectoren;  
  • Micro-WKK;   
  • Zonneboilers voor warmtapwater;   
  • Hoge RC-waarden bouwkundige elementen.

De EPC-score van de nieuwe Brandweerkazerne is 0.76.