Bosbadhal Emmeloord


Grootschalige uitbreiding en renovatie van de Bosbadhal te Emmeloord.

Context van het project

Nieuwbouw en renovatie van het sportcomplex Bosbadhal in Emmeloord. Het bestaande complex omvat een zwembad, sporthal, kleedkamers, doucheruimten, scheidsrechtersruimte, toestellen berging en een technische ruimte. Aan dit bestaande complex wordt een grote nieuwe sporthal gebouwd inclusief horeca en nieuwe centrale entree. De bestaande hal wordt voorzien van nieuwe kleedkamers.

Rol van Deerns

Deerns heeft voor dit project een voorlopig- en definitief ontwerp opgesteld. In het traject van definitief ontwerp is het tekenwerk in 3D opgezet met behulp van Revit. Het werk is op DO-niveau in 1 perceel op de markt gebracht. Waarna de geselecteerde uitvoerende partij het op besteksniveau verder heeft uitontwikkeld.

Het zwembaddeel wordt alleen voorzien van een nieuwe brandmeld- en regelinstallatie. Bestaande sporthal wordt voorzien van een nieuwe ventilatieinstallatie. Nieuwe sporthal is op deelbaar in 4 zalen. De ventilatieinstallatie is per zaaldeel instelbaar. Voorts is de installatie voorzien van warmteterugwinning. Er wordt een laag temperatuurverwarmingssysteem aangelegd. De verlichting in de nieuwe hal is eveneens energiezuinig ontworpen en gebaseerd op puntlicht. Ten slotte wordt het gebouw voorzien van een nieuwe liftinstallatie.