Duindorp, Den Haag


De wijk Duindorp in Scheveningen wordt voor een deel gerenoveerd en voor een deel vernieuwd. De vernieuwing vindt plaats in een aantal fasen. In totaal gaat het om 800 woningen. Bij de vernieuwing speelt duurzaam bouwen een belangrijke rol. Als onderdeel daarvan is een plan ontwikkeld waarbij het energiegebruik van de woningen 40% onder de wettelijke norm ligt.

Voor de verwarming en warmtapwaterbereiding van de woningen is een concept ontwikkeld waarbij warmte uit zeewater wordt gebruikt. Die warmte wordt gebruikt als warmtebron voor de warmtepompen die in ieder huis staan. De woningen hebben vloerverwarming en een ruim voorraadvat voor warm tapwater. Het systeem biedt bovendien de mogelijkheid om de woningen ook te koelen.

Voor de elektriciteitsbehoefte in de wijk zijn windmolens opgesteld. Daarmee wordt in de totale energievoorziening van de wijk voorzien en deze is dus ‘energieneutraal’.

De winning van bronwarmte uit zee geschiedt met een combinatie van een warmtewisselaar en een centrale warmtepomp. De laatste brengt het water ’s winters, als de zeewatertemperatuur te laag is, met een hoog rendement op een goede temperatuur. Het over-all rendement van de warmteopwekking met het systeem is meer 50% beter dan met conventionele hoogrendementsketels.

De kosten voor de bewoners zijn gelijk aan de kosten voor reguliere warmtewinning.