Stationsgebouw Sint Maarten


Ontwerp en aanleg van een nieuw stationsgebouw met de daarbij behorende energievoorziening, watervoorziening en klimaatbeheersing. Daarnaast zijn ook diverse speciale systemen zoals bagagetransport, persoon- en bagagecontrole, platforminstallaties en een volledige fecaliën-voorziening geïnstalleerd. Als gevolg van steeds strengere eisen met betrekking tot de veiligheid zijn in de nieuwe terminal diverse 'state-of-the-art' beveiligingssystemen geïmplementeerd.

Sint Maarten ligt in een gebied dat regelmatig getroffen wordt door orkanen, aardbevingen en zware regenval. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de constructie en de installaties. Het gebouw en de bijbehorende voorzieningen zijn ontworpen om orkanen tot en met categorie 3 (windsnelheden tot 210 km/h) te weerstaan zonder fatale schade op te lopen, ondanks de grote glasoppervlakken. Daarnaast is het, na een calamiteit, noodzakelijk dat de luchthaven zo snel mogelijk weer operationeel is om de hulpverlening naar Sint Maarten en de naburige eilanden toegang te verschaffen. Hiervoor is de luchthaven voorzien van alle benodigde faciliteiten om ook zonder externe voorzieningen operationeel te blijven.