Amsterdam Airport Schiphol, Polderbaan


Deerns ontwierp de technische noodzakelijkheden voor de bouw van de Polderbaan, de vijfde baan van Schiphol, inclusief toeleidende taxibanen. 

In de beginfase van het project zijn de standaard Schiphol ontwerp-concepten geëvalueerd, zowel wat betreft de lichttechnische configuraties als op het gebied van de technische uitwerking. Het project is in een drietal fasen uitgevoerd en omvatte o.a. diverse aanpassingen aan de bestaande Zwanenburgbaan.

Deerns is al decennialang betrokken bij projecten op Schiphol.