Station Amsterdam Centraal: Poortvrije Passages


Veilige, comfortabele en duurzame poortvrije passages realiseren op station Amsterdam Centraal. Passages die niet alleen een verbinding worden tussen het Centrum en het IJ, maar die ook aangenaam zijn voor bezoekers én winkeliers. Dat is de vraag van NS Stations. Met een installatietechnisch advies dat zowel rekening houdt met de monumentale aspecten van het pand als met de wensen van hedendaagse bezoekers van het station, helpt Deerns deze wens te realiseren.

Een aantrekkelijk passage voor bezoekers en gebruikers

Tussen 2010 en 2017 wordt Amsterdam Centraal Station grondig gerenoveerd en uitgebreid om de verwachte 175.000 bezoekers (2020) van dit station een aangenaam verblijf te bieden. In de visie van NS is het station een plek waar meer te halen is dan de trein. Een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod op stations maakt hiervan onderdeel uit. Om het groeiend aantal reizigers op Amsterdam Centraal goed te kunnen verwerken worden twee ondergrondse passages ontwikkeld: de Westpassage en de Oostpassage. De passages zijn uitsluitend verbindingen tussen de Centrumzijde en de IJ-zijde van het station en bieden geen mogelijkheid om naar de perrons te gaan. In beide passages is een diversiteit aan winkels en horeca voorzien.

De vraag aan Deerns is een flexibel en duurzaam (installatie) concept te ontwerpen dat de bezoekers en winkeliers van de passages een veilige, duurzame en comfortabele omgeving biedt. De grote uitdaging is het ontwerp zo te maken dat het monumentale karakter van het station niet wordt aangetast. Omdat de passages geen directe verbinding krijgen met de perrons is veiligheid een extra aandachtspunt in het ontwerp. Een ander vereiste is dat de bouwwerkzaamheden geen enkele invloed mogen hebben op het dagelijkse treinverkeer.

Laag energieverbruik hoofdzaak

Bij het totale ontwerp heeft Deerns er rekening mee gehouden dat de infrastructuur van ventilatie, koeling (koelwater) elektra en sprinkler/brandmeldinstallatie in de passages altijd opschaalbaar zijn en makkelijk aan te passen aan veranderende activiteiten. Bovendien zijn de installaties zo ontworpen dat bij eventuele verbouwingen de activiteiten beperkt blijven tot het gebied zelf, waardoor de overige winkeliers geen overlast hebben van de verbouwing. Om een aangename temperatuur te realiseren in de passages heeft Deerns energiezuinige luchtgordijnen geadviseerd bij de in- en uitgangen. Deze houden warmte binnen en koude buiten. Om te zorgen voor energiewinning wordt de warmte uit de afgewerkte lucht overgedragen op de aangezogen lucht van buiten waardoor er minder verwarming nodig is. In ondergrondse passages is verlichting van cruciaal belang. Bij inrichting van de tunnels wordt gebruikgemaakt van LED-verlichting.

Een duurzame, aangename plek voor bezoekers en winkeliers

Verwarming en verlichting van de passages zijn slechts een onderdeel van het installatietechnische concept dat Deerns voor de passages ontwierp. De passages maken onderdeel uit van het station en zeker voor het veiligheidsdeel van de installatie geldt dat deze integraal onderdeel uit moeten maken en moeten aansluiten op de bestaande installaties. Behalve voor het ontwerp nam Deerns ook de begeleiding bij de aanbesteding en gunning voor haar rekening, net als de directievoering tijdens de bouw, toezicht op de uitvoering, het testen van installaties en de nazorg.