Sluiskiltunnel: Op tijd en binnen budget opgeleverd, met veel slimme oplossingen


Om het wegverkeer op N62 tussen de Westerscheldetunnel en het Belgische Gent te ontlasten is de Sluiskiltunnel aangelegd. Tot die tijd moest het verkeer via een brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Door de intensieve scheepvaart op dit kanaal stond deze brug zo’n 23 keer per dag open, wat zorgde voor lange files. De Sluiskiltunnel die in mei 2015 werd geopend, zorgt inmiddels voor een goede doorstroming van het autoverkeer. Veiligheid was een van de speerpunten bij de bouw van de tunnel.

CFD-simulaties voor optimalisatie veiligheid

Veiligheid is essentieel in tunnels en stond ook bij de bouw van de Sluiskiltunnel hoog op de agenda. CFD-berekeningen zorgen voor de gewenste luchtsnelheid in de tunnel en dankzij CFD-berekeningen kunnen simulaties worden uitgevoerd van brand en/of andere gevaarlijke situaties. Doordat de ventilatiesystemen afzonderlijk kunnen worden aangestuurd, kan de brandbestrijdingsroute worden vrijgemaakt van uitgebreide rookontwikkeling door te ventileren in de tegenovergestelde richting. Dit heeft gevolgen voor de tweede tunnel, die mogelijk de rook afkomstig van het uiteinde van de aangrenzende tunnel zou kunnen aanzuigen, tenzij de systemen zijn geïntegreerd. Daarnaast streamen camera's continu videobeelden naar de hoofdterminal. De beelden worden geïnterpreteerd door software en medewerkers. Een langzaam rijdend voertuig kan snel worden gedetecteerd aan de hand van videobeelden en sensoren die in het wegdek zijn verwerkt. Deze gegevens worden zo nodig doorgegeven aan de matrixborden, die een aangepaste maximumsnelheid aangeven of een rijbaan afkruisen. Deerns ontwierp alle technische installaties en telecomnetwerksystemen. Dankzij de integratie van alle tunnelsystemen zorgt dit voor een optimaal ontwerp: duurzaam, effectief en adequaat.

Systemen vragen voldoende voeding

De omvang van de tunnelsystemen vraagt om toereikende voeding. Deerns zorgde voor het ontwerp van hoogspanning, noodstroom, lichtontwerp, datasystemen en verkeerssignalering. Ook is een voorziening ontworpen voor elektromagnetische comptabiliteit. Om alle ontwerpenelementen te kunnen integreren is een 3D-model ontwikkeld om de HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning), elektrische systemen en kabelroutes in kaart te brengen,

Juiste technische invulling

Hans Nuhn, projectmanager bij Croonwolter&dros over de keuze voor Deerns: “We zochten naar een juiste technische invulling voor het concept. Vrijwel het hele basisontwerp en alle wat er is afgesproken is gehandhaafd”. Ook was Nuhn te spreken over de coöperatieve houding binnen het ontwerpteam dat uit meerdere partijen bestond. “Er is altijd transparant en open gecommuniceerd met elkaar en iedereen was bereid om wat te geven en te nemen. We hebben steeds het gezamenlijke belang nagestreefd, dat werkte heel prettig”.

Op 23 mei 2015 ging de Sluiskiltunnel open voor verkeer. Deze geboorde tunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen verbetert de doorstroming van het wegverkeer tussen de Westerscheldetunnel en het Belgische Gent en verminder het sluipverkeer in Terneuzen. Het tunnelproject is (ruim) op tijd en binnen budget opgeleverd, met veel slimme oplossingen.