High Speed Line HSL Zuid


De HSL Zuid is een hogesnelheidstreinverbinding tussen Antwerpen en Amsterdam. De HSL-Zuid lijn is bij de Belgische grens aangesloten op de HSL-4 lijn. Infraspeed heeft deze treinverbinding gerealiseerd. Infraspeed vroeg Deerns voor de HVAC en Fire alarm systems. Van de initiatiefase tot de realisatie is Deerns betrokken geweest bij dit project.

Tunnels en viaducten

In het tracé van de HSL Zuid zijn een aantal tunnels, viaducten en verdiepte bakken opgenomen. Bij deze objecten zijn zogenaamde kunstwerken gesitueerd. Deze kunstwerken zijn gebouwen waarin communicatie- en beveiligingsapparatuur staan opgesteld. Aan het klimaat van de opstellingsruimtes zijn eisen gesteld. De HVAC installatie in deze gebouwen zorgt ervoor dat het gewenste binnenklimaat wordt verkregen. Ook zijn de gebouwen voorzien van brandmeldsystemen.

System engineering

Voor de ontwikkeling van de installaties is system engineering toegepast. Dit is een methodiek waarbij een reeks van technische processen wordt geanalyseerd, gedefinieerd, geïntegreerd, geïmplementeerd en ontworpen om er zeker van te zijn dat aan alle gestelde systeemeisen wordt voldaan. Raakvlakken met andere installaties, de connectiviteit en risico’s worden in beeld gebracht en volledig afgehandeld. Hierdoor wordt een compleet, integraal en holistisch totaalontwerp verkregen.

De HSL Zuidlijn is een project waarbij, naast realisatie ook een contract is afgesloten voor de exploitatie van 25 jaar. Het was daarom van belang dat voor de systemen niet alleen de investeringskosten maar ook de exploitatiekosten (onderhoud- en energiekosten) onderdeel vormden van het ontwerp. De HSL Zuidlijn moet voor minimaal 99% beschikbaar zijn. Daarom zijn voor de verschillende systemen waaronder HVAC en Fire alarm RAMS analyses uitgevoerd. Met RAMS (Reliability, Availability, Maintainability & Safety) zijn de systemen geanalyseerd conform de internationale standaard EN 50126. Door deze uitgebreide en nauwkeurige analyse kan in een dynamisch proces het beste concept worden bepaald.

HVAC

De systemen voor Heating, Ventilation and Air Conditioning zijn ondergebracht in de tunnelgebouwen en bij de Cuttings. Deze systemen zorgen ervoor dat de geëiste ruimtecondities voor de opstellingsruimten van de communicatie- en beveiligingsapparatuur worden verkregen. Dit voor het realiseren van de condities waarbij de levensduur van deze apparatuur zo gunstig mogelijk is. De HVAC installatie wordt geregeld, gestuurd, bewaakt en gemonitord door de regelinstallatie. De regelinstallatie is zodanig gëengineerd dat de verschillende installaties centraal bij Infraspeed Maintenance kunnen worden gemonitord en storingsanalyses kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kan een efficiënte onderhouds- en storingsafhandeling plaatsvinden.

Fire Alarm

De tunnels en tunnelgebouwen zijn voorzien van een brandmeld- en een ontruimingsinstallatie. Deerns heeft de prestatieborging, certificering, oplevering en validatie van het brandmeldsysteem, de ontruimingsinstallatie, het treinstilstand- detectiesysteem, sturingen tussen onderlinge installaties,  rookdetectie en gasblusinstallaties uitgevoerd.

Deerns sloot met zijn kwaliteitssysteem naadloos aan op de quality control afdeling van Infraspeed die werd geleid door medewerkers van Siemens. Door deze manier van werken ontstaat een herleidbaar ontwerp die aan de basis staat voor een snelle reactietijd tijdens de exploitatiefase.