UMC St. Radboud Renovatie bouwdeel A


Bouwdeel A van het UMC St. Radboud is de oorsprong van het ziekenhuis zoals dit nu is gesitueerd. Mede door deze status en door de architectonische stijl is het bouwdeel door de provincie bestempeld als monumentaal pand. Door een combinatie van factoren waaronder de ligging, de ongeschiktheid van het gebouw om 'zware' medische functies te herbergen, het statige karakter en om de waardigheid van het gebouw te bewaren heeft men ervoor gekozen om er het bestuurlijk hart van de organisatie in te plaatsen. Aan EGM en Deerns is gevraagd om binnen de begrenzingen van het monument een solide, degelijk en comfortabele werkplaats te creëren die kan voldoen aan de huidige energiemaatstaven.

Projectambitie

Hergebruik van de bestaande gebouwvoorraad is voor ziekenhuizen de komende jaren een belangrijke opgave. Dit uit 1953 stammende verpleeggebouw is van de hand van architect Pieter Dijkema. Recentelijk heeft het de status van gemeentelijk monument verworven. In de nieuwbouwplannen van het Radboud, die uitgaan van een zo compact en efficiënt mogelijk ziekenhuis waarin de patiënt centraal staat, neemt het een belangrijke plaats in. Het gebouw wordt zorgvuldig gerenoveerd en zal plaats bieden aan de Raad van Bestuur en stafafdelingen, een personeelsrestaurant en de dialyse-afdeling.

Nieuwe functies

  • Kantoor
  • Gezondheidszorg (dialyse)
  • Keuken en restaurant

Context van het project

Bouwdeel A is ontworpen en opgetrokken in de Bossche School stijl. De esthetiek van deze stijl is overduidelijk terug te vinden in de façade van dit gebouw en inherent daaraan dient deze in originele staat behouden te blijven. Kenmerkend voor de periode waarin het gebouw werd gemaakt is dat het toegang gaf tot een scala aan functies waaronder een verpleegafdeling, intensive care en kantoren. Bij een eerdere renovatie is een OK-complex gesitueerd op de binnenplaats die in het huidige plan wordt geamoveerd. De grootste uitdaging die het gebouw voortbrengt is de solide constructie die zich manifesteert in hoge balken. De bestaande binnenplaats wordt overdekt met een glasdak en getransformeerd tot een fraaie openbare binnenruimte. Deze biedt plaats aan het restaurant en zal ook gebruikt worden voor bijeenkomsten en recepties. De dialyseafdeling op de begane grond kijkt uit  op een parklandschap. Dankzij een eigen ingang kunnen patiënten hier in alle rust en in hun eigen ‘healing environment’ behandeld worden. De kantoorruimten op de bovengelegen verdiepingen worden licht, open en transparant vormgegeven en bieden plaats aan het ‘nieuwe werken’.

Het gebouw vernieuwen

De gevel en de centrale hal dienen geheel in originele staat te blijven. De rest wordt volledig gestript. Door de bestaande verdiepingshoogte is een installatieconcept toegepast waarbij de ventilatie volgens de huidige standaarden wordt toegepast en de verwarming en koeling middels klimaatplafonds wordt verzorgd. De installatie is zodanig ontworpen dat deze wordt aangesloten op bestaande energievoorziening. De binnenplaats wordt door het glazen dak een interne ruimte die een aaneengesloten geheel vormt met het restaurant. Een sprinklerinstallatie is geïnstalleerd voor de veiligheid.

Samenwerking bouwkundige en installatietechnische maatregelen

Bij de bouwkundige ingrepen is er ingezet op duurzame oplossingen waarbij er met zorg is omgegaan met de monumentale kwaliteit van het gebouw. Het nieuwe interieur is een moderne vertaling van de principes van de Bossche School. Dankzij het isoleren van de buitengevel en het verkleinen van het geveloppervlak door het overkappen van de binnenplaats kan het gebouw worden voorzien van een moderne klimaatinstallatie met een zeer laag energieverbruik. Dit levert een gezond binnenklimaat op met een maximaal comfortniveau voor de mensen die er werken of behandeld worden.

Versmelting tussen oud en nieuw

Bijzonder bij dit project is het aansluiten van de bestaande infrastructuur van het ziekenhuis. Na de aanbesteding volgt een verificatiefase waarin de aannemers de bestekken goed moeten doorgronden waarna er geen meerwerk meer mag zijn wegens besteksommissies. Een voordeel in het gehele proces is dat Deerns reeds met EGM architecten heeft samengewerkt en daarom goed op elkaar zijn ingespeeld.