Nieuw Graswijk, Assen


Nieuw Graswijk betreft een gebouw met 4 bouwlagen, waarbij de centrale kern van het gebouw nog 2 extra bouwlagen heeft. Op de begane grond is plaats voor algemene ruimten opgenomen. Op de eerste tot en met de derde verdieping zijn appartementen voor jong-dementerenden en mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening gerealiseerd. Op de vierde verdieping is een archiefruimte gecreëerd en tenslotte is er een technische ruimte op de vijfde verdieping.

Op het 2,7 hectare grote terrein resteerde in de nieuwe situatie ruimte voor andere functies. De aannemer van het werk werd in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen op het resterende terrein om daar een plan met 24 vrijstaande woningen op te ontwikkelen.

De nieuwbouw van het zorgcomplex is qua omvang en kwaliteit op een aanzienlijk hoger plan komen te liggen dan tot nu toe in deze sector gebruikelijk was. De hieraan verbonden kosten zijn gefinancierd uit de opbrengst van de grond waarop de woningen zijn gebouwd.

Voor de warmte- en koudevoorziening van het zorgcomplex wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp en lange termijn energieopslag in de bodem. Hiervoor zullen niet de voor deze schaal gebruikelijke bronnen worden toegepast, maar zal gebruik gemaakt worden van een gesloten bodemwarmtewisselaar.