Huisvesting op topniveau voor NKI


Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) staat wereldwijd bekend als Centre of Excellence voor oncologie. Het AVL heeft de ambitie onderzoek te verrichten op internationaal topniveau en patiëntenzorg te leveren van hoge kwaliteit, waarbij het ontwikkelen van nieuwe methoden en het verbeteren van bestaande methoden voorop staan. Voor het bereiken van deze ambities is een hoogwaardige zorgomgeving nodig, waarin kwaliteit van onderzoek en behandeling worden gefaciliteerd en patiënten zich kunnen richten op hun herstel. Deerns heeft haar expertise op het gebied van zorgprocessen, installaties en vaste medische inrichting ingezet om een huisvesting te ontwerpen die past bij dit streven.

Het Antoni van Leeuwenhoek staat voor onderzoek op wereldtopniveau en een hoogwaardige zorg voor haar patiënten. De kwaliteit van zorg komt niet enkel tot uiting in state-of-the-art behandelingen, maar ook in uitmuntende dienstverlening bij ontvangst, begeleiding en verblijf. Deze ambitie vraagt niet alleen om een huisvesting waar de benodigde voorzieningen aanwezig zijn, maar ook om een omgeving waar patiënten eenvoudig hun weg vinden tijdens het ziekteverloop en waar medewerkers kennis uitwisselen om tot innovatie te komen.

Scope groei & innovatie

Om de bestaande voorzieningen te verenigen met de ambitie heeft het AVL het project ‘Groei & Innovatie’ gestart. Dit omvangrijke project betreft naast een uitbreiding van het OK-complex en een volledige renovatie/nieuwbouw van holding, recovery en IC tevens de renovatie/nieuwbouw van de dagverpleging en een deel van de poliklinieken. Ten behoeve van het project zijn in het AVL diverse optimalisatieprocessen uitgevoerd.

Rol van Deerns

In samenwerking met het Rotterdamse architectenbureau de Jong Gortemaker Algra heeft Deerns het ontwerp gemaakt voor zowel de nieuwbouw als renovatie van Groei & Innovatie. Voor beide adviseurs betekende het project het vervolg op een jarenlange relatie met het AVL.

Deerns maakte in dit project het installatietechnisch advies en heeft vanaf de start van het definitief ontwerp het ontwerpproces voor technische gebruikersvoorzieningen begeleid. Meteen na de afronding van het ontwerp is gestart met de begeleiding van de vaste medische inrichting, ten einde de bouw en inrichting optimaal op elkaar af te stemmen.

Ontwerp op maat

Vanaf het begin van het ontwerp heeft Deerns nauw contact gehad met de gebruikers van de diverse afdelingen. In overleg met hen werden de gebruikersvoorzieningen afgestemd op het beoogde werkproces. Aanvullend op de overleggen realiseerde het AVL voor zowel de dagbehandeling, de intensive care als voor de (hybride) operatiekamer een mock-up om de functionaliteit en het gebruiksgemak van de ruimtes te toetsen en te verbeteren. Dit leidde tot een weloverwogen en breed gedragen ontwerp van de betreffende ruimtes.

Rust voor de IC-patient

In de intensive care kamers wordt het herstel van patiënten ondersteund door het creëren van rust. De kamers zijn voorzien van grote glazen puien om daglicht toe te laten en de verlichting varieert volgens een vooraf ingesteld programma van kleur, waardoor het dag- nachtritme van patiënten wordt ondersteund. De positie van het bed, de uitvoering en positionering van de pendels en de uitvoering van het plafond zijn nauwgezet overwogen om het herstel te bevorderen. Voor het faciliteren van het personeel is aandacht besteed aan het vrijhouden van zichtlijnen, het gebruiksgemak van voorzieningen en werkplekken nabij de patiëntenkamers.

Ruimte voor innovatie

Met de uitvoering van Groei & Innovatie wordt het bestaande OK-complex uitgebreid met drie endoscopische en twee hybride OK’s. Voor alle OK’s is de positionering van zowel de installatie (o.a. stralingspanelen, plenum, afzuiging) als ook de vaste medische inrichting (o.a. tafel, pendels, monitoren) en de losse medische inrichting (o.a. medicatiekar, steunenrek) in beeld gebracht en op elkaar afgestemd. Naast een mock-up werden hiervoor gedetailleerde inrichtingstekeningen opgesteld. Het OK complex voorziet ook in de behoefte om in een later stadium een MRI te kunnen plaatsen. De hoogwaardige OK's bieden zodoende de juiste faciliteiten voor innovatie en excellente patiëntenzorg voor de komende jaren.

Interim verkoeveren op de OK

Tijdens de realisatie wordt een complex faseringsplan tot uitvoer gebracht, doordat de huidige IC, holding, recovery en CSA in het bouwgebied liggen. Om de patiëntenzorg ondanks de bouwwerkzaamheden goed te kunnen faciliteren, doen twee nieuw te realiseren OK’s dienst als interim holding/recovery. Door een slimme afstemming van het ontwerp van de interim-situatie is verdere complexiteit van het faseringsplan voorkomen en wordt met relatief kleine maatregelen een volwaardige faciliteit gerealiseerd.

Planning van besluiten

Bij het realiseren van de vaste medische inrichting, zoals een röntgenstatief, pendel, bedienpaneel of wasmachine is het zaak state-of-the-art apparaten aan te kunnen schaffen en deze met een minimum aan wijzigingen in te kunnen passen in het bestek. Deerns heeft haar expertise op dit gebied voor het AVL ten gelde gemaakt, door al voor de contractvorming met de aannemer het traject in te gaan om de vaste medische inrichting te begeleiden. Dit leidde tot vroegtijdige besluitvorming waar mogelijk en marge in de bouw waar nodig.

Start van de uitvoering

Tijdens de uitvoeringsfase blijft Deerns nauw betrokken, zowel voor de gebouwinstallaties als de gebruikersinstallaties en vaste medische inrichting en streven we gezamenlijk naar een optimaal resultaat voor het AVL.