Borsa Istanbul


Financieel datacenter voor de beurs van Istanbul

Turkije is op dit moment de vijftiende economie van de wereld en de verwachting is dat vóór 2050 Turkije de top-10 zal bereiken. De ontwikkeling van het aantal beurstransacties op Borsa Istanbul zal navenant zijn. De moderne infrastructuur van het nieuwe datacenter is op deze potentiële groei voorbereid. In recordtijd hebben we deze geheel nieuwe faciliteit in een bestaand gebouw ontworpen en gerealiseerd.

Ontwerp en realisatie in recordtijd

Onze onafhankelijkheid waarborgt voor Borsa dat zij een eerlijk, objectief en onderbouwd advies ontvangen en daardoor de juiste oplossingen kiezen en krijgen. Het datacenter in het hart van de Turkse beurs is in recordtijd gerealiseerd, zowel het ontwerp als de uitvoering. De eerste contacten zijn gelegd in 2012. Nadat in januari 2013 de handtekeningen waren gezet startte de ontwerpfase die ruim voor de zomer werd afgerond. Vervolgens heeft Deerns de aanbesteding en de keuze voor contractors begeleid. De uiteindelijke bouw is vorig jaar september gestart en maart jongsleden was het grote persmoment waarop het datacenter officieel in gebruik werd genomen.

Om te verifiëren of alle bouwtekeningen klopten, zijn we begonnen met het ruimen van de kelder om zicht te krijgen op alle aanwezige voorzieningen en zo mogelijke verrassingen vroegtijdig uit te sluiten. In de kelder is slechts 600 m2 beschikbaar als white space (vloer voor het plaatsen van servers en bijbehorende installaties). Dit komt vooral door alle benodigde installatietechniek die is aangebracht. Hierbij hebben we al gekeken naar toekomstige ontwikkelingen zoals een nieuw en eigen energiecenter dat al wel ontworpen is, maar nog niet gerealiseerd.

PUE 1.4

Het datacenter heeft een gemiddelde dichtheid van 1500 Watt per vierkante meter. Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van watergekoelde koelmachines in combinatie met hybride droge koelers. Mede door deze energiezuinige koelmethode heeft het datacenter een PUE (Power Usage Efficiency) van 1.4 tegen een datacenter gemiddelde van 1.6.

Aardbevingsbestendigheid

Om de bedrijfszekerheid van het datacenter te garanderen is veel aandacht besteed aan koeling, stroomvoorziening en brandveiligheid. Maar ook aan beveiliging tegen stroomuitval, menselijk falen en zelfs terrorisme. Ruim 1500 sensoren monitoren het datacenter continu. Daarnaast is de kelder aardbevingsbestendig gemaakt. Na de laatste grote beving in 1999 is de bouwregelgeving verscherpt. Om aan de nieuwste eisen te voldoen, en meer dan dat, zijn op basis van berekeningen en simulaties de ruimtes verstevigd met extra kolommen. Het aantal sparingen en doorvoeren is beperkt en de meest optimale positie nauwkeurig bepaald. In de kelder is een speciale aardbevingsbestendige verhoogde vloer aangebracht waarop alle installaties staan. Deze installaties zijn extra geborgd zodat ze niet kunnen omvallen gedurende een beving. Deerns heeft gebruik gemaakt van lokale expertise om de civiele stevigheid van het datacenter bij calamiteiten te kunnen waarborgen.