2e ICT Ruimte Universiteit Twente


Door de nieuwbouw van de 2e ICT Ruimte bij de Universiteit Twente is een redundante knoop in het netwerk gecreëerd; de 2e ICT Ruimte is volledig redundant ten opzichte van de 1e ICT Ruimte. Het project was een reactie op de brand in het rekencentrum en gezien deze acute, onverwachte aanleiding heeft het totale traject slechts 16 maanden geduurd - van start Programma van Eisen tot oplevering c.q. ingebruikname.

De 2e ICT Ruimte is voorzien van een volledig, hoogwaardige installatie zoals gebruikelijk voor datacenters, hoewel zonder interne redundantie. Veel aandacht is besteed aan de brandveiligheid. Deze is opgebouwd uit drie systemen die elk voor één stap in alarmering en bestrijding staan; een Vesda pre-action systeem, een brandmeldsysteem en een gasblussysteem. Door deze drie stappen heeft de beheerder de kans om tijdig in te grijpen en een kostbare blussing te voorkomen.

Naast een eigen NSA en UPS is de 2e ICT Ruimte aangesloten op de centrale koudecirkel van de campus, hierdoor blijven de gebruikelijke koelmachines en dry-coolers achterwege. Ook is een werking tot hoge buitenluchttemperaturen geen probleem.