TNO Nanoscience, Delft


Als één van de grootste organisaties voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek in Europa, realiseert TNO een nieuw onderzoeksgebouw voor Nanotechnologie op het terrein van de TU Delft. In dit nieuwe onderzoeksgebouw wordt samengewerkt door TNO en TU Delft Kavli Institute of NanoScience. In het nieuwe complex zijn cleanrooms, laboratoria en hoogwaardige mechanische en optische werkplaatsen gerealiseerd.

Binnen de TNO cleanrooms wordt onderzoek en assemblage uitgevoerd ten behoeve van ruimtevaart, lithografie en geavanceerde calibratie doeleinden. In de cleanrooms van TU Delft wordt grensverleggend onderzoek uitgevoerd op het gebied van nanostructuren.

Bij de ontwikkeling van het gebouw en de cleanrooms is rekening gehouden met de identiteit en de herkenbaarheid van de afzonderlijke organisaties terwijl tevens de samenwerking op het gebied van Nanotechnologie is gewaarborgd.

Zowel bouwkundig als installatietechnisch zijn speciale voorzieningen getroffen om de nauwkeurige condities en klimatologische omstandigheden (laag trillingsniveau, laag elektromagnetisch stoorveld niveau, stofklasse, temperatuur en relatieve vochtigheid) in het gebouw en de hoogwaardige ruimten te garanderen.