The Sun Company Solar Production


TSC heeft de ambitie om in een voormalige kaasfabriek in Leeuwarden een productiefaciliteit te realiseren voor een zonnecellen en zonnepanelen productielijn. Deerns heeft in nauwe samenwerking met TSC en de leveranciers van de productielijnen het programma van eisen opgesteld, locatie bepaald en vervolgens het ontwerp van de productiefaciliteit gemaakt. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is het verkrijgen van een optimale lay-out op basis van de eisen en randvoorwaarden van de productielijnen, infrastructuur proces- en gebouwgebonden installaties, veiligheid en logistiek. Tevens heeft Deerns een haalbaarheidsstudie uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een milieuvergunning. Kennis van en ervaring met het productieproces is hierbij een vereiste.

Het realiseren van de productiefaciliteit bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een 100 MW (3200 pv-cellen per uur) cellenlijn geplaatst met als eindproduct een 21% rendement MWT n-Pasha zonnecel. In een later stadium wordt deze lijn uitgebreid met nog eens 100 MW. De productielijn is dusdanig opgezet dat met de huidige apparatuur en de benodigde ontwikkelingen een zonnecel met een rendement van ongeveer 27% in de toekomst geproduceerd kan worden. De productie van de zonnecellen vindt plaats in een clean environment (ISO-klasse 8). Tevens wordt in de eerste fase een 180 MW pv-panelen assemblagelijn gerealiseerd met in eerste instantie een output van 60 modules per uur gebaseerd op 21% MWT backside contactcellen. De output wordt in de tweede fase opgewaardeerd naar 90 panelen per uur.

Rol van Deerns

Deerns is gestart met het opstellen van de technische en financiële projectuitgangspunten. Vervolgens zijn deze uitgangspunten vertaald naar de brownfield locatie te Leeuwarden.

In nauwe samenwerking met de turnkey marktleidende leveranciers van de apparatuur voor de cellen- en productielijn is een optimale lay-out ontworpen waarbij rekening gehouden is met een lean en mean productieproces, logistieke stromen, ondersteunende faciliteiten zoals de procesinstallaties, veiligheid, flexibiliteit en bedrijfscontinuïteit.

De nadruk van het ontwerp ligt op de procesgebonden installaties. Ten behoeve van het proces worden namelijk op grote schaal chemicaliën, (speciale / pyrofore) gassen, demiwater en koelwater gebruikt. Inherent aan het verbruik zijn het ontwerp van een neutralisatie systeem, fluoride behandeling, verschillende afzuigsystemen en veiligheidssystemen zoals gasdetectie.

Tevens heeft Deerns een haalbaarheidsstudie uitgevoerd ten behoeve van het milieuvergunningentraject. Factoren zoals impact op de omgeving, procedures en planning komen hierbij aan bod.  

De procesengineers van Deerns hebben in nauwe samenwerking met de gebruikers en leveranciers van TSC het proces geanalyseerd en vertaald naar een integraal ontwerp. De productie van de zonnecellen bestaat uit de volgende stappen:
1.    Incoming wafer inspection
2.    Wafer Texturing – Batch Tex
3.    BBr3 (boron) diffusion
4.    Single side etching
5.    Ion implantation
6.    Lasering
7.    Cleaning
8.    Oxidation
9.    PECVD Nitride (Front & rear)
10.  Printing, firing and drying

De assemblage van de zonnepanelen bestaat uit de volgende stappen:
1.    Front end assembly - rear contacted cell
-    Load conductive back sheet
-    Application of adhesive
-    Placing EVA sheet
-    Placing cells
-    Placing EVA
-    Placing glass
-    Turn assembly
2.    Lamination and cooling
-    Load laminator, curing process, unload laminator
-    Remove superflusious laminate
3.    Back end assembly
-    Mount junction boxes
-    Framing module
-    Module testing
-    Picking & labelling