RIVM CBG vervangende nieuwbouw


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en expertisecentrum dat onderzoek uitvoert in dienst van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Middels een PPS constructie heeft de overheid aan marktpartijen gevraagd om plannen te ontwikkelen voor een vervangende nieuwbouw van het bestaande RIVM complex te Bilthoven. Naast het RIVM zal ook het CBG kantoorhouden in het nieuwe gebouw. De vervangende nieuwbouw bestaat uit een groot aantal generieke en specifieke onderzoekslaboratoria, kantoor werkplekken en ondersteunende functies. De nieuwbouw wordt gekenmerkt door een transparante opzet en een hoge mate van duurzaamheid. Deerns heeft als onderdeel van de bouwcombinatie StruktonHurks het ontwerp voor alle gebouwgebonden installaties opgesteld.

De nieuwbouw voor RIVM en CBG plaatst de thema’s ‘Gezondheid’ en ‘Milieu’ in het hart van de Nederlandse samenleving; zichtbaar, transparant en verbonden. Een landmark aan de Utrechtse infrastructuur en een baken voor de Uithof.

Het nieuwe gebouw biedt alle gevraagde onderzoeksruimten flexibel en comfortabel aan; een divers en complex programma dat volledig geïntegreerd wordt in één huis met één voordeur. Een instituut zonder eindeloze gangen, maar dankzij de open kern met een maximale interne verbondenheid.

Het gebouw – met zijn heldere opzet van een toren op een plint - ontleent zijn betekenis niet aan dwingende vormgeving of kleur- en materiaalgebruik, maar presenteert zich zoals het is: een genereus en inspirerend onderzoeksgebouw in een twinkelende kristallijnen omhulling.

Ontmoeting

In het nieuwe instituut voor RIVM en CBG staat ‘ontmoeting’ centraal. Ontmoeting tussen medewerkers van verschillende onderzoeksgroepen, maar ook tussen beide organisaties, ontmoeting tussen laboranten en kantoormedewerkers, tussen wetenschappers, nationaal en internationaal, ontmoeting met bezoekers, studenten, de campus, de stad Utrecht.

Laboratoria

De laboratoria zijn onderverdeeld in generieke MLII laboratoria en de specifieke laboratoria. De specifieke laboratoria omvatten onder andere BSL 3 en BSL 4 labs, CBRN labs, veld lab inclusief meetveld.

Duurzaamheid

De RGD/RIVM hebben een ambitieus duurzaamheid doelstelling gedefinieerd. Het ontwerp moet voldoen aan BREEAM Excellent en alle energie voor de warmte en koude opwekking van de gebouwen dient lokaal duurzaam opgewekt te worden. Tevens geldt de eis dat er ten minste 50% minder leidingwater verbruikt mag worden ten opzichte van de gangbare benchmark van 103 water per kantoorwerkplek.

Om aan de duurzaamheidsdoelstelling te voldoen heeft Deerns een installatie ontworpen waar binnen een straal van 10 km een grote windmolen gerealiseerd wordt voor de levering van duurzame energie. De koude en warmte wordt opgewekt door hoog rendements ammoniak warmte pompen in combinatie met warmte en koude opslag in de bodem. Alle luchtbehandelingskasten zijn voorzien van platenwarmte wisselaars met adiabatische koeling in de retourlucht.

Om aan de drinkwatereis te voldoen wordt een grijswatersysteem voor de toiletspoeling voorzien en de irrigatie van de groenvoorzieningen.

Liften concept

De vides en binnentuinen in het nieuwe instituut zorgen niet alleen voor ruimtelijke beleving en visuele verbindingen tussen de verschillende werkplekken en werkvloeren, maar hebben ook een belangrijke rol in de fysieke verbindingen die van boven naar beneden door het gebouw lopen.

Vanaf het centrale ‘meeting-point’ op de begane grond ontsluiten acht liften een vijftal ontmoetingspleinen in de toren. Deze ontmoetingspleinen bevinden zich om de drie lagen en zijn allemaal gelegen op kantoorverdiepingen. Vanaf hier worden de direct onder- en bovengelegen verdiepingen ontsloten door middel van een centraal gelegen trap. Medewerkers die op deze verdiepingen werkzaam zijn, ontmoeten elkaar dus dagelijks op de ontmoetingspleinen. Door gebruik te maken van express-liften wordt een snelle en efficiënte ontsluiting met korte wachttijden gerealiseerd. Daarnaast stimuleren de trappen beweging – en daarmee gezondheid en ontmoeting – en is sprake van een duurzame energiezuinige manier van verticaal transport. Uiteraard zijn de verdiepingen voor mindervaliden en in bijzondere gevallen allemaal per lift te bereiken.

Rol van Deerns

Binnen het PPS ontwerpteam is Deerns leidend geweest in het ontwerpproces van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transportinstallaties. Het uiteindelijke definitieve ontwerp is samen met Strukton WorkSphere en Heijmans afgerond.

Binnen de omvang van de Deerns werkzaamheden vallen de AV-installaties, beveiliging en ICT voorzieningen. Deerns heeft een volledig beveiligingsconcept conform De Haagse Methodiek opgesteld.