Nieuw onderzoekscentrum voor Avebe Solanic


Avebe is een mondiale leverancier van op zetmeel gebaseerde ingrediënten die de smaak, textuur, stabiliteit en het uiterlijk van voedselproducten verbeteren. Avebe is een innovatief bedrijf dat van aardappelen als grondstof verschillende producten maakt, zoals eiwitten, lijm en bouwmaterialen. Deerns is betrokken bij het ontwerp van de productiefaciliteiten en het innovatiecentrum.

Avebe besloot in 2016 zijn R&D-activiteiten te herstructureren in een nieuw innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen. Het gebouw van 5.500 m2 zal plaats bieden aan laboratoria, kantoren, een proeffabriek, een atrium en een ruimte die als broedplaats kan dienen voor start-ups. Deerns heeft het Programma van Eisen en het basisontwerp van het gebouw ontwikkeld. Voor projecten bij Avebe zijn contaminatiecontrole, voldoen aan de voedselwetgeving en flexibiliteit de belangrijkste aandachtspunten.

In augustus 2015 heeft Avebe zijn productielijn Solanic vernieuwd en de capaciteit ervan verhoogd van 250 naar 1.500 ton per jaar. In dit proces worden eiwitten uit aardappelen geëxtraheerd door middel van selectieve absorptie in een kolommensysteem. Deerns verzorgde het gedetailleerde ingenieurswerk voor de technische installaties en het civieltechnische, structurele en bouwkundige ontwerp.