Milieulaboratorium, Universiteit Utrecht


Het gemeenschappelijk milieulaboratorium (GML) zal gebruikt worden door de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, het RIVM en TNO. Het milieulaboratorium bevat chemische, fysische en microbiologische labs. Hierin wordt onderzoek gedaan naar aarde, lucht en water. Door het delen van functies wordt de synergie van de drie partijen optimaal benut.

De nieuwbouw heeft een dubbel corridor-systeem. Hierdoor ontstaat een daglichtvrij middengebied voor de laboratoria waar geen daglicht mag toetreden. Op iedere verdieping kunnen de labs moeiteloos van plaats wisselen. Eén verdieping is geheel voor de techniek. Over enkele jaren zal het laboratoriumgebouw ingeklemd worden door het TNO-gebouw en een nog te bouwen kantoorgebouw. Een centrale ontmoetingshal ontsluit de drie gebouwen.

De Universiteit Utrecht heeft een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. De GreenCalc-Score van het laboratorium moet minimaal 170 zijn met een streefwaarde van 190. Met het instrument GreenCalc kan de duurzaamheid van een gebouw of wijk in kaart worden gebracht. De andere waarde, flexibiliteit, wordt gerealiseerd door een modulaire installatieopzet. Deze wordt gecombineerd met een technische infrastructuur met reservecapaciteit.

Deerns heeft het voorontwerp en het definitief ontwerp voor de werktuigkundige, elektrotechnische en liftinstallaties en het laboratoriummeubilair opgesteld. Tijdens de realisatiefase voerden wij de directie en hielden wij toezicht voor de werktuigkundige en elektrotechnische installaties.