Duurzaamheid is bij BaseClear genetisch bepaald


Op het BioScience Park in Leiden werken ruim 18.000 mensen, verdeeld over bijna 200 bedrijven en organisaties. Van startups tot Nasdaq genoteerde corporates. Het Leidse park staat in de top vijf van meest succesvolle Europese science-parken. Eén van de snelle groeiers op het park is BaseClear, een researchorganisatie met zestig medewerkers, gespecialiseerd in DNA-onderzoek. Momenteel bouwt het bedrijf een nieuw bedrijfspand, het eerste met een BREEAM Excellent label op het Leidse BioScience Park.

BaseClear is het grootste onafhankelijke commerciële DNA-onderzoekslaboratorium van Nederland. Het verricht DNA-onderzoek, voornamelijk voor andere bedrijven waarvoor ze het verlengstuk van hun R&D-afdeling zijn. De DNA-analyses van BaseClear richten zich met name op het verbeteren van producten en processen. Door DNA te lezen, te begrijpen en vandaar uit te verbeteren, helpt BaseClear klanten als DSM, Danone, Friesland-Campina of DuPont om hun producten te optimaliseren. Dat loopt uiteen van het verbeteren van de enzymen in een wasmiddel tot het elimineren van een ziekte in een gewas. Ook kwaliteitscontroles, controle van voedselveiligheid, forensisch onderzoek en vaderschapstesten zijn deelgebieden waarop BaseClear actief is. 

Passie

Het BREEAM Excellent label voor de nieuwbouw van BaseClear is een logische keuze. Het bedrijf, waar voornamelijk biologen werken, wil een maatschappelijk betrokken onderneming zijn. De medewerkers kiezen en leven bewust en BaseClear stimuleert dat. Dit heeft ook de samenstelling van het bouwteam mede bepaald. BaseClear heeft Popma & Ter Steege als architectenbureau aangetrokken omdat het bureau passie heeft voor duurzaam bouwen. Op basis van de geïnventariseerde wensen en eisen heeft de architect een globale kosten- en investeringsraming gemaakt. Doordat rechtstreeks in opdracht van de eigenaar wordt gewerkt kon de focus worden gelegd op de total cost of ownership. Hierdoor heeft BaseClear niet te maken met de klassieke tweedeling tussen investering en exploitatielast waardoor de keuze voor investeren in zuinige techniek eenvoudiger werd.

BaseClear heeft vanaf het allereerste begin het maximale eindresultaat nagestreefd. Door duurzaamheid centraal te stellen is het een gezamenlijke, discipline-overstijgende uitdaging geworden. Deze integrale benaderingswijze van de nieuwbouw is essentieel voor het verwezenlijken van de duurzaamheidsambitie. Er zijn op vele vlakken beslissingen te nemen, die elkaar beïnvloeden en dus op elkaar moeten worden afgestemd, begrensd door een budget. Dat vereist inlevingsvermogen, een brede kijk en vooral de wil om samen te werken tussen de betrokken partijen waaronder ook Deerns als installatie-adviseur.

Compacte bouw

Een BREEAM-score bestaat uit negen onderdelen met elk hun eigen credits. Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Een laboratorium gebruikt grote hoeveelheden energie. Om BREEAM Excellent te kunnen halen, kon uit veel maatregelen gekozen worden. De gebouwvorm moest zo compact mogelijk zijn, waardoor er een goede verhouding is tussen het te omhullen oppervlak en de inhoud. Compacte bouw zorgt ook voor een goed functionerend gebouw met korte looplijnen en beperkt materiaalgebruik. De meest opvallende aanvullende maatregelen die zijn genomen zijn een wadi voor hemelwaterafvoer, bijna 300 m2 pv-panelen op het dak, LED-verlichting, energie-efficiënte installaties en aansluiting op de overgedimensioneerde WKO-installatie van de Stichting Biopartner. Door het stimuleren van fietsen en openbaar vervoer, draagt ook het beleid BaseClear bij aan de BREEAM-excellent score.

Stroomlijn

De nieuwbouw herbergt veel techniek en complexe logistiek. Desondanks was de ambitie voortdurend een vriendelijk, open en uitnodigend gebouw te realiseren. Dagelijks krijgt BaseClear veel mensen over de vloer; klanten, ontwikkelpartners, studenten. Het ontwerp kenmerkt zich door vriendelijke rondingen die overgaan in lange rechte lijnen. Dit streamline-design is gecombineerd met veel glas. De ontvangsthal op de eerste etage is verbonden met de entree door een grote, brede houten trap. Centraal in het gebouw bevindt zich een atrium. Het laboratorium en alle techniek zijn samengebracht op de derde etage. Inpandig beschikt BaseClear over een eigen collegezaal.