Samenwerkingsverbanden


Waar zinvol, maximaliseren wij onze toegevoegde waarde door productieve samenwerking met andere gespecialiseerde dienstverleners die onze ambities en normen delen.

Bouw Commissioning Nederland B.V.

Bouw Commissioning is een joint venture tussen Van Zanten raadgevende ingenieurs, Aronsohn en Deerns. Door de ruime ervaring die beide bureaus in het ontwerp- en uitvoeringstraject hebben opgedaan, is Bouw Commissioning Nederland in staat om projecten zowel procesmatig als inhoudelijk te toetsen.

bGrid

bGrid is a technology and innovation company based in Amsterdam. bGrid develops, markets and sells smart building products and services that use state-of-the-art communications technology, with focus on controls, remote monitoring and "Internet of Things" solutions. To support the delivery of these products and services, bGrid develops mobile devices and sensor units, data management systems, data processing algorithms and data interfaces. bGrid works in cooperation with international technology partners and integrators, and executes projects for commercial real estate, education, airports, hospitals, laboratories and other buildings. The trade name of bGrid's products is bGrid®. 

Blue Building Institute

Het Blue Building Institute is een non-profit platform, kennisinstituut en incubator op het grensvlak tussen menselijk welzijn en de gebouwde omgeving dat op de PROVADA in 2016 een vliegende start heeft gemaakt. De beweging rondom gezonde gebouwen, de zogenaamde blue buildings, is toen in gang gezet met een aantal founding partners. Het BBI gaat de uitdaging aan om nieuwe business modellen te ontwikkelen op het grensvlak van mens, gebouw en technologie. Ook zet BBI zich in om samen met de partners en het International Well Building Institute de WELL Building Standard toepasbaar te maken voor de Nederlandse markt en daarmee deze nieuwe leidraad beschikbaar te maken ter ondersteuning van gezonde en mensgeorienteerde gebouwen en gebieden.

Health Valley

Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Door innovatie-, markt- en ondernemerskracht te bundelen, geven onze partners een onmiskenbare impuls aan de zorg.

In Nederland en daarbuiten werkt Health Valley actief met partners samen aan thema’s als personalised medicine, robotics & medical devices, e-health en bouwen en wonen in cure en care. Samen brengen we technologie naar de zorg. Zorgvragen en -behoeften naar ontwikkelaars. En innovaties naar de patiënt. Daarmee levert Health Valley een bijdrage aan het verbeteren en toegankelijk houden van de gezondheidszorg én stimuleert economische groei. Deerns is een van de partners.

  Madaster

Madaster is een onafhankelijk publiek platform voor particulieren, bedrijven en overheden. Doel van het platform is om voor elk object een digitaal materialenpaspoort te realiseren. In dit document staan de producten en grondstoffen van een gebouw of project opgenomen. De circulaire waarde van de objecten wordt uiteengezet in het paspoort. Het Madaster is een idee van architect en duurzaamheidspionier Thomas Rau.