Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

On­ze his­to­rie

Paul Wes­sel Deerns en Dirk Hout­man ju­ni­or start­ten in 1928 de maat­schap Hout­man en Deerns, een ad­vies­bu­reau voor tech­nisch ad­vies. Na de dood van Hout­man jr. zet­te Paul Wes­sel Deerns het be­drijf al­leen voort. Na de Twee­de We­reld­oor­log groei­de Deerns hard. Het bu­reau spe­ci­a­li­seer­de zich in ver­schil­len­de mark­ten: ge­zond­heids­zorg, ener­gie­voor­zie­ning, ho­tels, wo­ning­bouw en kan­toor­ge­bou­wen. Van­af be­gin ja­ren '60 kwam daar de lucht­vaart­sec­tor bij; eerst richt­te Deerns zich op Schip­hol en al snel op lucht­ha­vens we­reld­wijd.

Paul Wes­sel Deerns ging in 1966 met pen­si­oen. Het be­drijf dat hij ach­ter­liet, tel­de toen al 260 pro­fes­si­o­nals, vier Ne­der­land­se ves­ti­gin­gen (Den Haag, Am­ster­dam, Rot­ter­dam en Hen­ge­lo) en twee kan­to­ren in Bra­zi­lië (Sao Pau­lo en Rio de Jan­ei­ro).

Te­gen­woor­dig is Deerns een in­ter­na­ti­o­naal ge­ves­tigd be­drijf met ruim 450 me­de­wer­kers en ves­ti­gin­gen in meer­de­re Eu­ro­pe­se lan­den, Bra­zi­lië en het Mid­den-Oos­ten.

 

Meer we­ten over Deerns?

Down­load hier ons ju­bi­le­um­boek.