Deerns en de Coronavirus-pandemie

18 maart 2020

In reactie op de wereldwijde verspreiding van het Coronavirus nemen wij de uitdagingen aan die uit deze crisis voortkomen. Wij staan volledig ter beschikking van onze opdrachtgevers om ondersteuning te bieden bij de extra uitdagingen die de Coronacrisis mogelijk voor hen teweegbrengt.

Om in de huidige situatie goed operationeel te blijven en tegelijk gezondheidsrisico’s te vermijden, hebben we onze wijze van dienstverlening aangepast. We willen de gezondheid van onze medewerkers en van degenen voor wie wij werken maximaal beschermen en onze bijdrage aan de verspreiding van het virus minimaliseren.

In elk land waar wij gevestigd zijn blijven we de adviezen en instructies van lokale adviesorganen en autoriteiten volgen; van dag tot dag passen we onze werkwijze aan de ontwikkelingen aan om verantwoord te kunnen blijven werken.

De meeste van onze kantoren zijn gesloten; andere zijn alleen open om zaken af te handelen waarvoor een medewerker fysiek aanwezig moet zijn. Onze medewerkers verlenen hun diensten via werken op afstand, waarbij ze alle nodige technologische hulpmiddelen tot hun beschikking hebben, zoals geïntegreerde ontwerpsystemen en communicatietechnologie, variërend van videoconferentie tot datatoegang op afstand en bureaubrede ‘chat’-kanalen.

Onze medewerkers minimaliseren het gebruik van het openbaar vervoer; alle interne en externe bijeenkomsten zijn vervangen door videoconferenties; trainingsprogramma’s zijn uitgesteld of omgezet in virtuele bijeenkomsten.

Met deze maatregelen kunnen we de dienstverlening aan onze opdrachtgevers uitstekend voortzetten en ons volledig op hun belangen blijven richten. Al onze kantoren zijn normaal telefonisch en per e-mail te bereiken en onze werktijden en beschikbaarheid zijn niet veranderd.

We maken een uitdaging zonder precedent mee en we zijn ons ervan bewust dat we leven in tijden waarin u, onze opdrachtgever, wellicht nog meer behoefte heeft aan onze ondersteuning en flexibiliteit dan onder normale omstandigheden. Nu en in de komende moeilijke tijd kunt u op ons rekenen.

Jan Karel Mak
Bestuursvoorzitter Deerns Group

18 maart 2020


Terug naar lijst