CO2-voetafdruk 2019


Jaarlijks brengen we onze CO2-voetafdruk in beeld. Zie hieronder de CO2-voetafdruk van de Deerns Group van 2019.


Deze voetafdruk is tot stand gekomen aan de hand van het Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protocol). Deze standaard voor CO2-meting en -management gaat uit van 3 categorieën:

  • Categorie 1: alle directe uitstoot van broeikasgassen.
  • Categorie 2: indirecte uitstoot van broeikasgassen door de consumptie van ingekochte elektriciteit, warmte of stoom.
  • Categorie 3: andere indirecte emissies, zoals de winning en productie van ingekochte materialen en brandstoffen, activiteiten gerelateerd aan vervoer in voertuigen die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door de rapporterende entiteit, activiteiten gerelateerd aan elektriciteit die niet in Categorie 2 vallen.

Onze eigen jaarlijkse uitstoot zetten we ook af tegen de CO2-besparingen die we in onze projecten realiseren en drukken we uit in de zogeheten Deerns Multiplier.

Meer weten? Download ons MVO-verslag.