CO2-prestatieladder


Bijdragen aan een duurzame leefomgeving is onze missie. Ons beleid van energie- en emissiereductie speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben onze doelstellingen en activiteiten op dit gebied laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder. Deze methodiek is in 2009 door ProRail ontwikkeld en wordt nu door veel bedrijven in de bouw, maar ook in andere sectoren, toegepast. Lees hier meer over de CO2-prestatieladder.

Deerns is gecertificeerd op niveau 5. Zie certificaat 2016.

Inzicht

3.A.1

Certificaten groene stroom kantoor Rijswijk en Groningen

4.A.

4.A.3 
Review Ketenanalyse datacenters en ziekenhuizen CE Delft
Review Deerns CO2-voetafdruk 2015 CE Delft
Review van ketenanalyse datacenters en ziekenhuizen door CE Delft
Review van ketenanalyse woon-werkverkeer door CE Delft

Reductie

3.B.1
MVO-beleid en doelstellingen 

3.B.2
Samenvatting van Energie Monitoring Systeem (EMS)

4.B.2

Brochures MVO

Publicatiemiddelen 

3.C
MVO-beleid en doelstellingen
- Deerns iD E-zine

- Deerns iD magazine

- MVO-brochure (zie punt 4.B.2)

Participatie

3.D.1
Beschrijving van ketenactiviteiten

Participatie Maatschappelijke CO2-reductieprogramma’s  

Duurzame ideeën tot leven brengen op het gebied van bouwfysica, energieconcepten en installatietechniek is de kern van onze bedrijfsactiviteit. Door het ontwikkelen en laten realiseren van deze concepten, wordt standaard bespaard op energie, water en andere grondstoffen - met als gevolg een vermindering van de CO2-uitstoot. Via de Deerns Multiplier laten we zien hoeveel CO2-uitstoot we jaarlijks besparen met onze top 10 projecten afgezet tegen onze eigen CO2-uitstoot.

Naast de reductie van CO2-uitstoot die we kunnen realiseren door het uitoefenen van ons vak, hechten we er grote aan om onze kennis op dit gebied tot uiting te brengen in de participatie in diverse maatschappelijke organisaties. Hiertoe zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere de Stichting Refill. Door leegstaande gebouwen op realistische wijze een herbestemming te geven, worden zowel sloop als nieuwbouw en de daarmee samenhangende CO2-emissies vermeden. Een ander aan de bouw gerelateerde stichting is ‘Living Daylights’. Deze organisatie bevordert het gebruik van daglicht waardoor het gebruik van kunstlicht beperkt wordt. Ook hiermee wordt CO2-uitstoot gereduceerd of zelfs vermeden. Orange Goes Green is een internationaal platform waarbij kennisuitwisseling plaatsvind over de toepasbaarheid van groene energie. Deerns draagt bij door mee te werken aan casestudies over de toepasbaarheid van natuurlijke energiebronnen, waarbij CO2-uitstoot wordt tot een minimum wordt beperkt.     

Een ander voorbeeld is de samenwerking op het gebied van mobiliteit. Deerns neemt met het gehele zakelijke wagenpark actief deel aan de Greendriver Challenge, een rijstijlcompetitie die bewust autorijden stimuleert. In totaal is al ruim 10.000 ton CO2 bespaard door zuiniger te rijden.

Onderstaande samenwerkingsverbanden zijn divers van aard, maar streven uiteindelijke allemaal naar een duurzamere samenleving, veelal door CO2-uitstoot te voorkomen of te reduceren. Deerns participeert deze instellingen door zijn kennis actief in te brengen of door actief deel te nemen aan de verschillende reductieprogramma’s.

 • Dutch Green Building Council

  Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Deerns is ‘founding partner’ en medeontwikkelaar van BREEAM-NL, een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Deerns is ook lid van de Amerikaanse variant van deze organisatie, de US Green Building Council (USGBC).

  Door proactief vakkennis te delen met de DGBC worden standaarden voor duurzaamheid in de bouw geïnitieerd en geïmplementeerd. BREEAM-NL is hier een voorbeeld van.

 • Duurzaamgebouwd.nl

  Iedereen in Nederland wil duurzaam bouwen, maar wat is de zin en de onzin hiervan? Om alle betrokkenen een stap op weg te helpen, heeft OVG Projectontwikkeling het initiatief genomen om met een groep Nederlandse experts een digitaal kennisplatform op te zetten over dit onderwerp, www.duurzaamgebouwd.nl. Deerns is partner van dit digitale platform.

  Via dit platform wil Deerns de aandacht vestigen op de rol die de bouwsector heeft op het gebied van het maatschappelijke thema ‘verantwoordelijk en duurzaam bouwen’.
 • Samen Elektrisch

  Het Platform Samen Elektrisch is opgericht voor en door organisaties die elektrische voertuigen kopen en gebruiken. Samen hebben ze meer onderhandelings- en lobbykracht en die willen ze gebruiken om de invoering van elektrische mobiliteit te versnellen en te verbeteren. De organisaties delen hun kennis en verkrijgen scherpe prijzen en een snelle levering. Deerns heeft de eerste elektrische voertuigen sinds december 2011 in gebruik. In dit samenwerkingsverband delen we onze kennis en ervaring op het gebied van elektrisch rijden en werken we samen om scherpe leveringsprijzen en een snelle levering te realiseren. Deerns heeft de eerste elektrische voertuigen sinds december 2011 in gebruik.
 • Green Driver Challenge

  De Greendriver Challenge is een unieke rijstijlcompetitie waarmee organisaties hun wagenpark verduurzamen en tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstofbesparing kunnen realiseren. Deerns neemt voor het derde achtereenvolgende jaar deel aan deze competitie.

  Onze reiskilometers zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van onze CO2-voetafdruk. Door structureel aandacht te vragen voor bewust autorijden en het geven van tips, is onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2009 substantieel afgenomen.
 • Stichting Refill

  Refill is een netwerk van vooraanstaande innovatieve, grote en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Deerns is actief partner van deze organisatie.

  Leegstand van kantoren is een groot probleem in Nederland. Deerns zet zijn kennis in om mee te denken hoe kansrijke gebouwen daadwerkelijk een nieuwe bestemming krijgen, zodat sloop of verdere leegstand niet nodig is.
 • CO2-Prestatieladder

  De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Deerns is gecertificeerd op niveau vijf.

  Deerns wil gestandaardiseerd en aantoonbaar duurzaam ondernemen. Daarom zijn we gecertificeerd via de CO2-prestatieladder en volgens de normen van ISO14001.
 • Waste Transformers

  De stichting Waste Transformers zet zich in om decentraal afval in energie om te zetten. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met onder andere overheden, ingenieursbureaus, universiteiten, het bedrijfsleven en zowel private als institutionele beleggers. Deerns is sinds 2012 partner van Waste Transformers.

  Door kennisuitwisseling tussen beide organisaties is Deerns enerzijds in staat om deze vorm van energieopwekking actief bij opdrachtgevers onder de aandacht te brengen. Anderzijds vormt de kennis en ervaring die Deerns in de praktijk opdoet waardevolle informatie voor Waste Transformers. Door deze samenwerking krijgt deze decentrale vorm van energieopwekking een flinke impuls.
 • Climate Neutral Group

  Climate Neutral Group is een social-venture met een maatschappelijk doel: het komen tot een 100% klimaat-neutrale wereld! Via deze organisatie compenseert Deerns alle CO2-uitstoot veroorzaakt door zakelijke vliegkilometers. Aangezien duurzame alternatieven voor vliegverkeer nog niet voorhanden zijn, compenseert Deerns zijn noodzakelijke vliegverkeer voor bedrijfsuitvoering via de Climate Neutral Group. 

 • LIFT energiemonitoring

  Het duurzaam koelen en verwarmen van een gebouw is hot! Het volstaat namelijk niet om duurzame systemen in je gebouw te hebben. Ze moeten ook optimaal worden gebruikt. LIFT promoot dit. Het goed afstemmen en inzetten (gedrag) van verschillende klimaatsystemen - waaronder Warmte Koude Opslag systemen - in gebouwen is een voorwaarde om de voorspelde energiebesparingen waar te maken. Het inzichtelijk maken van energiestromen is een eerste belangrijke stap. Deerns brengt deze systemen actief onder de aandacht van opdrachtgevers.