Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Bijdragen aan een duurzame leefomgeving is onderdeel van onze missie. Dat doen we door de ontwikkeling van vooruitstrevende, innovatieve en energiezuinige installatie- en energievoorzieningsconcepten voor onze opdrachtgevers. Bovendien laten we in ons jaarlijkse MVO-verslag graag zien dat we ook in onze bedrijfsvoering stappen voorwaarts maken.

Waar het vooral om gaat: de verandering van gedrag en dan vooral het individuele gedrag. Elk klein initiatief mag dan op zich weinig zoden aan de dijk zetten, maar alle kleine beetjes helpen en leiden tot grote besparingen. Hierin ligt onze grootste uitdaging! De initiatieven op het gebied van ons duurzaam handelen zijn onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

Onze kantoren

In de categorie kantoren ligt de nadruk op energiebesparende maatregelen binnen onze gebouwen en het gebruik van zoveel mogelijk duurzame energie. Bovendien beperken we waar mogelijk het gebruik van grondstoffen, in ons geval vooral papier. Het papier dat we gebruiken is duurzaam geproduceerd.

Onze reiskilometers

Verreweg het grootste deel van onze CO2-voetafdruk wordt bepaald door onze reiskilometers. De maatregelen die we op dit vlak hebben genomen, zijn vooral gericht op de beperking van het aantal te maken kilometers en op de CO2-reductie per kilometer door het gebruik van openbaar vervoer en energiezuinige bedrijfsauto’s te stimuleren.

Ons werk

Sinds 1928 hebben we voor veel opdrachtgevers duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze energieconcepten blijven veruit de grootste hefboom in de doelstelling om een substantiële CO2-reductie te bewerkstelligen. Daarom hebben wij onszelf tot doel gesteld dat minstens 20% van de relevante projecten die we in één jaar behandelen voor minimaal 20% zodanig duurzaam moeten zijn dat zij in aanmerking komen voor een erkende certificering.