Lidmaatschappen


Deerns is lid van:

Bodemenergie NL

COB: Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik

Dutch Datacenter Association


DGBC: Dutch Green Building Council


Duurzaam Gebouwd: Deerns is partner van het expertplatform

European Association of Zoos and Aquaria


European Code of Conduct for Data Centres

ISIAQ is een internationale, onafhankelijke, multidisciplinaire, wetenschappelijke non-profit organisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van een gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu

ISPE: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge


KNVvK: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude


NAP: The Process Industry Competence Network

Nederlandse Brancheorganisatie voor gebouwautomatisering


NSVV: Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde


NVBV: Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging


NVDO: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud


NVTG: Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg


NWBA: Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie

Platform Biologische Brandveiligheids Functionarissen (Vereniging BVF Platform)

Refill: Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling 


Stichting Warmtenetwerk


Technet Delft


TVVL: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen

USGBC: United States Green Building Council


VCCN: Vereniging Contamination Control Nederland

VVBA: Vereniging voor Brandveiligheidsadviseurs

Vereniging Van Milieuprofessionals

Veel van onze medewerkers zijn tevens, al dan niet op individuele basis, lid van de volgende organisaties:


BICSI: Building Industry Consulting Service International


CommissieCVG: Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

The European Hygienic Engineering and Design Group


FITCE: The Forum for European ICT Professionals


InfoComm International


KIVI NIRIA: Koninklijk Instituut van Ingenieurs


KNCV: Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging


REHVA: Federation of European HVAC Associations