Lidmaatschappen


Deerns is lid van:

Bodemenergie NL

Booosting

Circle Economy

Dutch Datacenter Association


DGBC: Dutch Green Building Council


Duurzaam Gebouwd: Deerns is partner van het expertplatform

European Association of Zoos and Aquaria


European Code of Conduct for Data Centres


International Association of Lighting Designers

ISIAQ is een internationale, onafhankelijke, multidisciplinaire, wetenschappelijke non-profit organisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van een gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu

ISPE: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge


KNVvK: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

NAP: The Process Industry Competence Network

Nederlandse Brancheorganisatie voor gebouwautomatisering


NSVV: Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde


NVBV: Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging


NVDO: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud


NVTG: Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg


NWBA: Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie

Platform Biologische Brandveiligheids Functionarissen (Vereniging BVF Platform)


Stichting Warmtenetwerk


Technet Delft


TVVL: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen


VCCN: Vereniging Contamination Control Nederland

VVBA: Vereniging voor Brandveiligheidsadviseurs

Vereniging Van Milieuprofessionals

Veel van onze medewerkers zijn tevens, al dan niet op individuele basis, lid van de volgende organisaties:


BICSI: Building Industry Consulting Service International


CommissieCVG: Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

The European Hygienic Engineering and Design Group


FITCE: The Forum for European ICT Professionals


KIVI NIRIA: Koninklijk Instituut van Ingenieurs


KNCV: Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging


REHVA: Federation of European HVAC Associations