Innovatie


Innovatie betekent voor Deerns: het bedenken van nieuwe ideeën en deze ideeën vertalen naar oplossingen en deze implementeren met waarde voor onze opdrachtgevers. Deerns streeft naar een cultuur en een structuur waarbinnen ideeën makkelijk tot leven kunnen komen. Een van de manieren die we inzetten om collega’s te stimuleren is de tweejaarlijkse innovatiecompetitie. Deze competitie, die open staat voor alle medewerkers van Deerns wereldwijd, levert jaarlijks een groot aantal kansrijke innovaties op.

Zie onderstaande video voor een impressie van de finale van 2015.

Deerns Concept Studio

We kennen bij Deerns een eigen, intern opleidingsinstituut: de Deerns Concept Studio. Hier worden de specialisten van Deerns getraind in het aanboren en gebruiken van creativiteit, om zo innovatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken waarmee ze worden geconfronteerd. Tijdens de internationale sessies wordt de creativiteit die al in de genen aanwezig is verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dit leidt tot betere oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Externe partners

Om innovaties echt tot leven te brengen, werkt Deerns veel samen met hogescholen en universiteiten, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: Deerns heeft de specifieke marktkennis in huis en de studenten genereren veel innovaties waar een toepassing voor gezocht moet worden.