Gedragscode


Bij Deerns hechten we veel waarde aan kwaliteit en integriteit. Deze waarden zijn fundamenteel voor onze verantwoordelijkheden ten opzichte van collega's, opdrachtgevers en de gemeenschap.

Onze Gedragscode beschrijft onze principes om ethisch verantwoord zaken te doen, met als uitgangspunt onze kernwaarden en onze verplichtingen zoals vastgelegd in het Deerns Covenant. De Gedragscode is een leidraad voor onze handel- en werkwijze en van toepassing op de dagelijkse activiteiten van alle medewerkers van Deerns. De volledige tekst van de gedragscode leest u hier.