Vastgoed


Opdrachtgevers richten zich tegenwoordig meer dan ooit op de prestaties van hun gebouw. Bouwkosten bestaan soms voor 35% uit kosten voor gebouwinstallaties. De adviserend ingenieur speelt daarom een rol van cruciaal belang in de hedendaagse geïntegreerde projectteams. Enkele van de meest geavanceerde en duurzame gebouwen in de wereld zijn tot stand gekomen door onze ervaring en expertise. Dit zijn gebouwen die de tand des tijds zullen doorstaan. We zijn trots op onze rol bij het creëren van comfortabele, veilige en duurzame gebouwen en als gewaardeerde partner bij diverse ontwerpprocessen.

Aangename gebouwen met aanpassend vermogen

Gebouwen van nu zijn plaatsen waar we niet alleen moeten zijn maar waar we graag willen zijn. Plaatsen die meerdere functies herbergen. Waar werk en privé door elkaar lopen. Een kantoor waar je werkt maar ook sport (commercieel vastgoed), een school waar je leert maar ook dineert (onderwijs), een bibliotheek waar je boeken leent maar ook een theatervoorstelling kunt zien (cultuur). Plaatsen als deze moeten zich snel aan kunnen passen aan nieuwe functies en gebruikerswensen. Zodat u als ontwikkelaar of eigenaar snel in kunt spelen op kansen in de markt. Dat vraagt om flexibiliteit en om snelheid. Om installatieconcepten die aanpasbaar zijn aan nieuwe functies en gebruikerswensen. Concepten die ongeacht de functie van de ruimte zorgen voor optimaal comfort en voor een duurzame energiehuishouding. En die zorgen dat gebouwen hun waarde behouden. Nu en in de toekomst.

Modulaire gebouwinstallaties

Het creëren van plaatsen waar mensen zich prettig voelen, begint bij de gebruiker. We brengen hun wensen in kaart en vertalen deze naar een ontwerp dat zorgt voor een aangenaam comfort en dat tegelijk zo min mogelijk energie verbruikt. Dit doen we binnen de (financiële) kaders van de opdrachtgever en in nauw overleg met andere stakeholders zoals architecten en ontwikkelaars. Zo creëren we voor de opdrachtgever een flexibel totaalconcept: geen stapeling van losse systemen maar één aanpasbare hoofdinfrastructuur waaraan per gebouwonderdeel plug and play-installatietypologieën kunnen worden gekoppeld. Desgewenst kunnen we het installatieconcept geheel in de architectuur van het gebouw integreren, zodat installatie en gebouw esthetisch een geheel vormen. Daarbij gebruiken we onze collectieve kennis, creativiteit en meer dan 90 jaar ervaring. Zo brengen we de ideeën van opdrachtgevers, gebruikers en andere stakeholders in de vastgoedmarkt tot leven.

Referentieprojecten