Infra


Doordat ruimte schaars is, worden infrastructurele projecten steeds vaker ondergronds gezocht. Deze plaatsen moeten altijd veilig zijn, zeker bij calamiteiten. Dat is het idee. Deerns brengt deze omgevingen tot leven dankzij betrouwbare en samenwerkende installaties.

Steeds meer veilige ondergrondse infrastructuur…

We reizen door weg- en/of spoortunnels, via ondergrondse railstations en parkeren auto’s en fietsen in parkeergarages ver onder het maaiveld. Net als boven de grond staan we garant voor een veilige (fysiek en sociaal) en comfortabele ondergrondse omgeving. Goed verlichte, geventileerde en brandveilige ruimten die bij noodgevallen veilig zijn te ontvluchten. Technische installaties zijn hierdoor letterlijk van levensbelang. Terwijl deze steeds slimmer en daardoor complexer worden, moeten installaties onder alle omstandigheden en juist bij calamiteiten in bedrijf blijven. Niet voor niets stellen overheden strenge veiligheidseisen aan ondergrondse infrastructuur. Tegelijk vragen zij als opdrachtgevers van infrastructurele projecten de markt hiervoor om oplossingen. En om complete ontzorging. Van initiatie naar ontwerp, tot exploitatie en beheer. Dat vraagt een steeds grotere verantwoordelijkheid.

…Mogelijk dankzij betrouwbare en samenwerkende installaties

‘Welk vraagstuk wilt u nu écht oplossen?’ Met het achterhalen van de vraag achter uw vraag, begint in onze visie de zoektocht naar uw ondergrondse infra-oplossing. Het antwoord hierop is ons vertrekpunt. Door expertise op het vlak van onder meer safety & security, lichtarchitectuur en communicatie netwerken te bundelen, kunnen we creatieve integrale oplossingen ontwerpen. Betrouwbare installaties die met elkaar communiceren en juist als het er op aan komt samen tegelijk ‘in actie’ komen. Zodat mensen ook in geval van een calamiteit via noodverlichting een veilige uitweg vinden, terwijl eventuele rook slim van hen wordt ‘weggeventileerd’ en de toegang alleen nog voor hulpdiensten bereikbaar is. Uit ervaring met grote (internationale) ondergrondse infra-projecten weten wij dat er zeer veel mogelijk is. Dergelijke projecten komen doorgaans tot stand in samenwerking met andere marktpartijen. Wij zoeken aansluiting bij deze partijen op basis van onze toegevoegde waarde: onze diensten.

Onze diensten

Referentieprojecten