Legionella-beheersplan


In het Drinkwaterbesluit (1 juli 2011) is vastgelegd dat risicoanalyses voor legionellapreventie in leidingwater bij ‘prioritaire instellingen’ (uiteenlopend van ziekenhuizen tot gevangenissen en jachthavens) alleen nog maar mogen worden verricht door firma’s die volgens de BRL 6010 beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd.

Het BRL 6010-certificaat geldt als bewijs dat de risicoanalyses en beheersplannen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. De nieuwe Drinkwaterwet is nu tevens opgenomen in de Wet Economische Delicten. Hierdoor kunnen hogere boetes dan voorheen worden gegeven als de legionellawetgeving niet wordt nageleefd.

Wat betekent dit nu voor bestaande legionella beheersplannen? Bestaande opgestelde legionella beheersplannen van voor 1 juli 2011 blijven in principe van kracht. Echter bij nieuwbouw of op het moment dat er een wijziging (bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie) plaatsvindt in de drinkwaterinstallatie of er wordt bij een controle door het waterbedrijf geconstateerd dat het huidige legionella beheersplan niet correct is, dan dient er een BRL 6010 gecertificeerde firma zoals Deerns te worden ingeschakeld. De specialisten van Deerns kunnen snel en adequaat inventariseren of uw collectieve drinkwaterinstallatie valt binnen een categorie waarvoor de verplichting geldt.

En hoe zit dit dan bij niet-prioritaire instellingen? Niet-prioritaire instellingen (kantoren, onderwijs, stations, etc.) vallen onder de zorgplicht, ofwel de eigenaar is verplicht deugdelijk schoon drinkwater op de leveringspunten en/of tappunten te leveren. Waterinstallaties voor bedrijfsprocessen (laboratoria) vallen onder de Arbowet en bij koeltorens ook nog eens onder het Activiteitenbesluit. Ook bij dergelijke installaties kan Deerns u van dienst zijn. Deerns heeft sinds 2012 al diverse projecten volgens BRL 6010 certificering afgerond, waaronder een beheersplan legionellapreventie voor nieuwbouw Isala te Zwolle, drinkwater terreinleidingen Ipse de Bruggen te Nieuwveen en ten behoeve van de bestaande Koninklijke Schouwburg te ’s-Gravenhage.