Gezondheidszorg


De afgelopen 90 jaar heeft Deerns een naam weten te vestigen als uiterst betrouwbare, deskundige en innovatieve partner bij het ontwerpen van ziekenhuizen en zorginstellingen. In Nederland zijn wij betrokken geweest bij het ontwerp van circa 45% van de 120 algemene ziekenhuizen en bij alle 8 universitaire ziekenhuizen. Ons bureau wordt erkend als marktleider. Met de internationale groei van de Deerns Groep is gezondheidszorg een internationale activiteit geworden.

Veranderend zorglandschap vereist aanpasbaar zorgvastgoed


De zorgvraag stijgt en verandert. Doorbraken in de medische wetenschap, nieuwe behandelmethoden en technologieën en steeds kritischere patiënten: instellingen moeten telkens weer beslissen of en hoe ze op de nieuwe ontwikkelingen inspelen. Ook demografische, sociaal-economische en ICT-ontwikkelingen dagen hen steeds uit tot mogelijk noodzakelijke aanpassingen. Terwijl ze ten slotte ook de juiste balans dienen te vinden tussen een gezonde en veilige ziekenhuisomgeving enerzijds en duurzaam energieverbruik anderzijds. Hoe dit alles uitpakt voor ziekenhuizen en zorginstellingen, is vaak moeilijk te voorspellen. Zij moeten dan ook flexibel met hun vastgoed en de benutting van ruimtes kunnen omgaan. Dat vraagt van Deerns om kennis van deze materie zodat we opdrachtgevers kunnen helpen de juiste keuze te maken.

Aanpasbare en energiezuinige healing environments

We zijn vertrouwd met de medische technologie én met de specifieke behoeften van zorgspecialisten. Dat stelt ons in staat u te ontzorgen. Zodat u uw zorg en aandacht op uw patiënten kan richten. Zo vroeg mogelijk in het proces identificeren we de wensen van u als opdrachtgever, uw medewerkers en uw patiënten. Dankzij onze specialistische kennis kunnen we dat snel, kritisch en constructief. We adviseren over de noodzakelijkheid en financiële haalbaarheid van uw installatietechnische wensen, denken mee over het zorgproces en medische inrichtingen en ICT en brengen dat alles samen in één technisch ontwerp. Een ontwerp waarvan de kosten beheersbaar zijn en dat een robuuste hoofdinfrastructuur combineert met lokale modulaire techniek. Zo creëren we duurzame omgevingen die uiteenlopende zorg- en kantoorfuncties mogelijk maken en bijdragen aan het genezingsproces van patiënten (healing environment).

Onze zorgspecifieke diensten

  • medische inrichtingen en laboratoriuminrichtingen
  • ziekenhuisspecifieke installaties (medische gassen, pharmafilters, buizenpost, VOS-MOS e.d.)
  • Good Manufacturing Practice (GMP)
  • logistieke studies en beheersplannen
  • ontwerp van installaties met wetgeving/normen/richtlijnen en veiligheid en duurzaamheid in de gezondheidszorg als uitgangspunt
Referentieprojecten