Datacenters


Deerns heeft veel ervaring met datacenters en is gespecialiseerd in datacenterfaciliteiten voor grote financiële instellingen, internetproviders en telecombedrijven. We leveren alle benodigde diensten voor de ontwikkeling van innovatieve, betrouwbare en groene datacenters. Hiervoor hebben we een groot aantal technologische innovaties en nieuwe management- en beheersconcepten ontwikkeld. We werkten al voor meer dan vijftig verschillende opdrachtgevers, op 350.000 m2 white space en met ruim 1000 MW aan IT-vermogen.

Bedrijfscontinuïteit

Door het toenemende belang van data en dataopslag voor de bedrijfscontinuïteit groeit de vraag naar betrouwbare en kosteneffectieve datacenters. De keuze voor en eisen aan een datacenter zijn complex: de ICT-ontwikkelingen gaan snel en zijn onvoorspelbaar, terwijl een datacenter een vele malen langere levensduur heeft dan de ICT. Deerns helpt opdrachtgevers de juiste afweging te maken tussen de verschillende eisen en keuzes. Onze projectaanpak garandeert datacenters die maximale waarde genereren voor de klantorganisaties en specifieke vraagstelling.

Datacenters vereisen een zorgvuldige afweging

Steeds meer bedrijven zijn voor hun continuïteit afhankelijk van ICT. Afhankelijk van de schaalgrootte, het doel van de ICT en IT- processen en hoe kritisch deze zijn kiest men voor het bouwen van een eigen datacenter. Bij de keuze voor een datacenter spelen vier factoren een rol. Betrouwbaarheid is essentieel. Omdat ICT ontwikkelingen snel gaan en een datacenter een gemiddelde levensduur van 15 jaar heeft, is een tweede essentiële factor de flexibiliteit. Het vermogen een datacenter aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen. In samenhang met de voorgaande twee criteria, moet een juiste balans gevonden worden tussen kosten en toegevoegde waarde voor de organisatie, waarbij het niet alleen de vraag is of een investering moet worden gedaan, maar ook wanneer. De vierde factor die een rol speelt is: hoe beperken we de gevolgen voor het milieu? Bedrijven zoeken naar partners die hen kunnen helpen de juiste afwegingen te maken voor hun specifieke situatie.

Door belangen op waarde te schatten komen we tot het ideale ontwerp

We kennen de primaire processen van opdrachtgevers door en door. En we zijn gewend om te werken in kritische omgevingen zoals clean technology, luchthavens, controletorens voor de luchtvaart en operatiekamers.

Om een juiste afweging te maken voor uw specifieke vraag, brengen we eerst met u in kaart wat uw eisen zijn. Voor een commercieel datacenter ligt de nadruk vaak op kosteneffectiviteit over de hele levenscyclus. In de financiële sector is de betrouwbaarheid van een datacenter vaak de meest belangrijke factor gezien de grote gevolgen van downtime. Op basis hiervan maken we samen met opdrachtgevers een keuze voor een oplossing die het best aansluit op de specifieke situatie en vraagstelling. Waarbij we ook adviseren welke investering u nu moet doen en welke later. Zo zorgen we voor een optimalisatie van de kosten op dag 1, in de toekomst en dus over de gehele levenscyclus.

Naast nieuwe datacenters, adviseren en assisteren we klanten ook over bestaande datacenters.

We bekijken hoe we de operationaliteit kunnen verbeteren en de operationele kosten omlaag kunnen brengen. We ondersteunen klanten ook bij het verbeteren van de operationele processen. Dit doen we niet alleen op basis van audits, maar ook op basis van een onderbouwde terugverdientijd analyse bijvoorbeeld.

Innovaties

Deerns is al tientallen jaren een toonaangevende ontwerper van datacenters. Inmiddels heeft het bureau talloze innovaties ontwikkeld die vandaag de dag worden beschouwd als beproefde koeloplossingen voor datacenterprojecten. Al in 2004 verbeterde Deerns verschillende faciliteiten door de implementatie van adiabatische koeltechnieken, waarmee het beschikbare koelvermogen van deze datacenters werd vergroot. In 2006 ontwikkelde Deerns een innovatieve koeloplossing voor het datacenter van de Rabobank (15 MW vermogen voor IT), met een jaarlijkse gemiddelde PUE van 1,26.

Later dat jaar begon Deerns in samenwerking met KPN met de ontwikkeling van KyotoCooling. Dit was de eerste koeltechnologie die geschikt was voor de meeste datacenters, met een jaarlijkse gemiddelde PUE van 1,15. In 2007 verbeterde Deerns deze technologie door het warmtewiel te vervangen door statische platenwarmtewisselaars (GC-DC©). Dit resulteerde in een lagere maximale PUE, lagere investeringskosten en lagere risico's.

Daarnaast passen we onze kennis en ervaring, die we de afgelopen decennia hebben opgedaan in andere markten, succesvol toe bij de ontwikkeling van datacenters als de betrouwbaarheid eenmaal is bewezen. Zo koelen we datacenters sinds 2012 bijvoorbeeld met zeewater, een technologie die we al in 2002 succesvol toepasten in residentiële projecten.

Beheer en controle

Behalve bovengenoemde innovaties ontwikkelde Deerns ook nieuwe beheer- en controleconcepten, zoals Cloud Control© en Guiding the Cloud©. Deze zijn bedoeld voor datacenters met gevirtualiseerde computersystemen of cloudsystemen. Met deze beheer- en controleconcepten kunnen de eigenaars van de datacenters daadwerkelijk besparen op de operationele kosten van de infrastructuur voor 'cloud-datacenters'. Bovendien verbeteren ze de betrouwbaarheid van de datacenters.

Onze diensten

Alle expertise die nodig is vanaf de strategiefase, tot en met het uit bedrijf nemen (decomissioning), hebben we in huis: of het nu gaat om energievoorziening, beveiliging, betrouwbaarheidsanalyses, automatisering of opstellen van de operationele processen en onderhoud strategie. Al deze factoren maken Deerns tot een vooraanstaande wereldwijde speler in de markt van hoogwaardige datacenters.

Klik hier om te vergroten

Referentieprojecten