Markten


Deerns is actief in de markten Vastgoed, Infra, Gezondheidszorg, Clean Technology, Datacenters en Luchthavens. In deze markten is verandering de enige constante. Als opdrachtgever heeft u behoefte aan houvast. Dat wil zeggen: een partner die op korte én lange termijn inhoudelijk mee kan denken op het gebied van functionaliteit, betaalbaarheid en compliance van gebouwgebonden installaties. Deerns maakt dat mogelijk door flexibele installatietechnische concepten te creëren die aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden. En die zo telkens de optimale balans bereiken tussen gebruikerswensen, wet- en regelgeving en investerings- en exploitatiekosten.

Beginnen bij de gebruiker

Wie anders dan de gebruiker weet waaraan een omgeving moet voldoen? Daarom gaan we bij de start van een project in gesprek met de verschillende stakeholders en nemen we hun wensen als uitgangspunt voor onze ontwerpen. We kennen de gebruikers en hun werkprocessen in onze markten door en door. En we zijn op de hoogte van de voor hen geldende normen en eisen ten aanzien van processen en technische hulpmiddelen. Sterker, in veel gevallen hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van zulke normen en eisen. We helpen opdrachtgevers een juiste afweging te maken tussen de gebruikerswensen, kosten en andere belangen. En we vertalen deze vervolgens in naar een integraal ontwerp, waarbij we gebruik maken van het Building Information Model (BIM). Onze ontwerpen zijn per definitie duurzaam. Dat alles stelt ons in staat om op maat te ontwerpen: creatief, innovatief, energiezuinig en voordelig in de exploitatie. Dit levert onze opdrachtgevers duurzame veilige en comfortabele omgevingen.

Onze diensten

We zijn betrokken vanaf de eerste conceptuele fase tot het gedetailleerde ontwerp, de bouwbegeleiding, inbedrijfstelling en nazorg. Dit resulteert in de volgende diensten op het gebied van: Asset Management, Beveiliging, Bouwfysica, Communicatie Netwerken, Energie, Meet- en regeltechniek, Transport en Logistiek.

Naar onze diensten