Algemene voorwaarden DNR 2011


Deerns hanteert: 

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (eerste herziening, juli 2013)

The New Rules 2011 Legal relationship client – architect, engineer and consultant (First revision July 2013)