Roltrappen en -rolpaden


Deerns geeft advies bij nieuwbouwprojecten of bij renovatie van bestaande installaties. Dit loopt uiteen van een roltrap in een winkelcentrum tot het ontwerp voor een vervoersterminal. Denk bij terminals aan luchthavens maar ook aan openbaar vervoer knooppunten. Deerns staat hierbij altijd voor de uitdaging om de passagiersstromen zoveel mogelijk te optimaliseren.

Belangrijke aspecten in ons ontwerpadvies zijn:

  • De logistieke stromen;
  • Installatie- en typekeuze van roltrappen;
  • Rolpaden en/of hellingbanen;
  • De bouwkundige omgeving.

Daarnaast leveren wij diensten als het beoordelen van de technische staat en het opstellen van onderhouds- en renovatieplannen voor de resterende levensduur van de installatie(s).

Een roltrap of hellingbaan is een diagonaal transportsysteem met op- of neerwaarts bewegende treden of paletten. Een rolpad daarentegen is een horizontaal systeem, meestal voorzien van paletten, en is bijzonder geschikt voor situaties waar (grote) loopafstanden als hinderlijk worden ervaren, zoals op vliegvelden en in (metro) stations. Vanwege het intensieve gebruik en de daardoor vereiste veiligheid en betrouwbaarheid worden aan deze installaties hogere eisen gesteld. Een voordeel van roltrappen ten opzichte van bijvoorbeeld liften is de grote vervoerscapaciteit en de afwezigheid van wachttijden.