Passagiersbruggen


Passagiersbruggen dienen vooral om passagiers van vliegtuigen op een veilige en comfortabele wijze van en naar het vliegtuig te leiden. Op dit gebied hebben de specialisten van Deerns in verscheidene projecten veel kennis en ervaring opgedaan.

Passagiersbruggen dienen faciliteiten te bieden om aan te sluiten op de geselecteerde vliegtuigen uit verschillende categorieën. Daarbij is op dit gebied onderzoek gaande naar alternatieve oplossingen om bereikbaarheid met passagiersbruggen te vergroten, waarbij tevens gekeken wordt naar de logistieke consequenties in het gebouw /pier. Uitgangspunt is dat de inzet van de passagiersbrug ten behoeve van boarding /deboarding van passagiers berust op de stoelcapaciteit van het vliegtuig. Daarbij moet rekening worden gehouden met een nieuwe generatie vliegtuigen met grotere afmetingen en grotere aantallen passagiers.

Cruiseschepen

Naast het gebruik van passagiersbruggen op luchthavens worden ook voor embarking /disembarking van cruiseschepen steeds vaker passagiersbruggen ingezet. Werden in het verleden zogenaamde specials ontworpen voor cruiseschepen, vandaag de dag wordt zoveel mogelijk uitgegaan van standaard functionaliteiten, zoals passagiersbruggen die hun oorsprong vinden op luchthavens. In tegenstelling tot bij vliegtuigen zit de aan te sluiten deur nooit op dezelfde positie en dient de passagiersbrug het schip in al haar bewegingen te ‘volgen’. De inzet van het aantal toe te passen passagiersbruggen berust op de gestelde maximale capaciteit van het cruiseschip.

De specialisten van Deerns hebben zich vooral in het laatste decennium verder ontwikkeld op het gebied van passagiersbruggen. Ons advies richt zich niet alleen op het ontwerp van de passagiersbrug zelf, maar de inrichting van de gehele omgeving wordt hierbij in ogenschouw genomen (luchthaven of kadegebied).