Logistieke studies en simulaties


Om de optimale positie en capaciteit van uw transportsystemen, zoals liften, roltrappen, agv’s en buispostsystemen te bepalen, is vaak een diepgaande logistieke analyse nodig. Deerns heeft naast de kwalitatieve kennis op dit gebied ook uitgebreide ervaring en technische mogelijkheden om vervoersconcepten in kwantitatieve zin te onderzoeken.

Vooral voor complexe gebouwen, zoals ziekenhuizen, vliegvelden, hoogbouw en andere gebouwen met meerdere functies, is een goede interpretatie van verkeerspatronen en andere processen cruciaal voor het optimaal functioneren van het gebouw. De verkeersdichtheid, soort gebruik en loopstromen kunnen worden geschat door ervaring, maar soms is een echte verkeersmeting nodig, of moet de benodigde informatie vanuit interviews verkregen worden. Hier gaat het dan om de vragen: Wie gebruikt het gebouw? Wanneer? Hoe? Waarvoor? Kunnen transporten gecombineerd worden of is moeten ze juist gescheiden worden? En welke wachttijden zijn acceptabel?

Deerns gebruikt commerciële en in eigen beheer gemaakte logistieke simulatie programma’s, zoals:  

De consequenties van logistieke keuzes kunnen hiermee worden onderzocht, gekwantificeerd en diverse scenario’s kunnen cijfermatig worden vergeleken. Zo leveren wij advies en ontwerp op maat.